Názory
sobota, 16. október 2021

Komunistický štýl očkovacej kampane a to, čo znamená pre ľudí

29.9.21 | Od Zhu Pingan

(Minghui.org) Niektoré miestne vlády v pevninskej Číne prednedávnom verejne nariadili očkovanie pre všetkých a všade sa začala objavovať kampaň za očkovanie.

Chaos súvisiaci s očkovaním

Niektoré provincie alebo mestá sa vyhrážajú svojim úradníkom prepustením, ak nedokážu dosiahnuť 100% mieru zaočkovania. Úradníci vymysleli všetky druhy spôsobov, ako to vykonať, aby si udržali svoje zamestnanie.

Napríklad niektoré miestne vlády vyžadujú od každého vládneho zamestnanca, aby identifikoval a „povzbudil“ aspoň dve osoby – tie sa majú dať zaočkovať do troch dní. Títo zamestnanci boli vyzvaní, aby v prípade nesplnenia úlohy podali výpoveď.

Zdravotná agentúra mesta Ezhou v provincii Hubei oznámila, že tí, ktorí odmietnu očkovanie bez uznávaných výnimiek, budú vo svojich osobných materiáloch označení ako osoby so zlou minulosťou.

Ani deti nie sú ušetrené. Okres Zhengyang v provincii Henan vydal oznam, aby každý žiak základnej a strednej školy predložil osvedčenie o očkovaní svojich rodičov a starých rodičov z oboch strán; inak nie je deťom dovolené ísť do školy.

V škole v meste Shenyang, provincia Liaoning, vyzývali žiakov, aby nahlásili ľudí, ktorí nie sú zaočkovaní. Každého žiaka v skutočnosti žiadali, aby nahlásil najmenej dvoch nezaočkovaných ľudí.

Svojvoľné určovanie „spoluviny“ sa tiež stalo bežnou praxou. Vláda mestečka Taocheng v meste Chongzuo, provincia Guangxi, vyhlasuje, že ústredná vláda urobila z očkovania „zodpovednosť“ a „povinnosť“, ktoré by mal splniť každý občan. Keď sa má dať jedna osoba zaočkovať, ale odmietne to, bude za to niesť následky celá jej rodina. Následne jej budú odobraté všetky príspevky. Jedno video odhalilo, ako sa človeku, ktorý ostal zmrzačený kvôli očkovaniu v detstve, dedinskí úradníci vyhrážali ukončením poskytovania príspevku pre osoby so zdravotným postihnutím, keď odmietol vakcínu Covid.

Polícia sa na tom výrazne podieľa tiež. Dopravná polícia v meste Baotou, vo Vnútornom Mongolsku, sa usadila na diaľničnom mýtnom mieste, aby očkovali ľudí, ktorí prechádzali okolo. Mesto tiež vyslalo agentov, aby skontrolovali každú dedinu, vrátane občanov a príbuzných na návšteve, či už boli zaočkovaní.

Farmár v okrese Pingchang, mesto Bazhong, provincia Sichuan, povedal, že úradníci Čínskej komunistickej strany (ČKS) a policajti sa v jeho oblasti správali bláznivo. Do jeho domu prišlo viac než desať úradníkov. Pritlačili ho k zemi a násilím mu vpichli vakcínu.

1,9 miliardy dávok bez zranení alebo obetí?

Rovnako ako pri iných kampaniach ČKS, nie je povolený žiaden iný hlas než hlas strany. Skupina zdravotníckych pracovníkov v Okresnej nemocnici Guantao, provincia Hebei, na WeChat ukázala, že nemocnica nesmie vydávať žiadne diagnostické správy, ktoré by mohli byť dôvodom pre oslobodenie od očkovania. Inými slovami, nemocnici je nariadené očkovať, bez ohľadu na kontraindikácie. Vlády alebo organizácie ČKS na nižšej úrovni, ktoré majú za cieľ nútené očkovanie, vôbec neberú ohľad na životy ľudí.

Avšak podľa online príspevkov a správ z Rádia Free Asia, bolo už len počas minulého mesiaca podaných najmenej viac než desať sťažností na vážne zranenia alebo úmrtia po očkovaní v meste Leshan (v provincii Sichuan), v mestách Zhangjiagang a Jiangyin (obe v provincii Jiangsu), v meste Meizhou (v provincii Guangdong), v meste Shijiazhuang (v provincii Hebei) a na ostatných miestach. Úradníci však takéto informácie prísne zablokovali. Mnohé iné krajiny naproti tomu zverejňujú údaje o vedľajších účinkoch a nežiaducich udalostiach. V Číne, po 1,9 miliarde dávok, neexistuje ani jediný publikovaný prípad nežiaducich účinkov alebo úmrtia. Ako by to bolo možné?

Napriek očkovacej kampani ČKS, skutočný účinok vakcín bežní občania veľmi spochybňujú. Počas novej vlny vírusu v Nanjingu a Yangzhou (obe v provincii Jiangsu), väčšina nakazených ľudí bola plne zaočkovaná a napriek tomu niektorí z nich po nakazení vírusom vážne alebo kriticky ochoreli. 21. augusta Šanghaj potvrdil päť miestnych prípadov nákazy, z ktorých všetci boli plne zaočkovaní.

Čoraz viac ľudí spochybňuje účinok vakcín. Hlavne keď niektoré školy nútili deti zaočkovať sa pred začiatkom školského roka, spôsobilo to odpor rodičov. Jeden povedal: „Ak sa môjmu dieťaťu kvôli očkovaniu niečo stane, nenechám to len tak.“

Podľa správy BBC, medzi 26 lekármi v Indonézii, ktorí zomreli na koronavírus v júni tohto roku, najmenej desiati z nich boli zaočkovaní vakcínou CoronaVac (tiež známou ako Sinovac) z Číny. Dokonca všetci z nich dostali dve dávky.

Vyššie uvedené prípady ukázali, že očkovanie ČKS nedokázalo preukázať svoju účinnosť, ani čo sa týka ochrany pred vírusom, ani čo sa týka zníženia závažnosti ochorenia a úmrtnosti. Dokonca aj napriek vakcinácii v rozvinutých krajinách sa objavuje narastajúci trend prípadov zmutovaných vírusov, čo znamená, že účinnosť vakcín je pre vedcov aj vlády veľmi mätúca.

Príkaz ČKS na očkovanie neslúži ani pre zdravie ľudí, ani pre účely otvorenia krajiny potom, čo masové očkovanie dosiahne určitú úroveň (napríklad, Singapur otvoril svoje hranice potom, čo bolo 80 % obyvateľov plne zaočkovaných). Namiesto toho ide výlučne o splnenie úlohy, ktorú zadávajú nadriadení. Keď sa totiž niekto nakazí po očkovaní, nie je to už zodpovednosť vládnych predstaviteľov, ale „zlyhanie vakcíny“.

Nová verzia „Veľkého skoku vpred“

Používanie extrémnych a dokonca násilných prostriedkov pri príkaze ČKS na zaočkovanie ľudí pripomína kampaň Veľkého skoku vpred (1958–1962).

Bežný výnos z jedného mu (0,16 akra) pôdy je niekoľko sto kilogramov obilia a nie viac ako 300 či 400 kilogramov. Avšak potom, čo v roku 1958 ČKS spustila kampaň Veľkého skoku vpred, aby napredovali ku komunizmu, vyzval režim farmárov, aby vypestovali čo najviac plodín. Farmári mali pochybnosti, no niektorí dedinskí kádri reagovali na výzvu strany tak, že obilie z desiatich akrov pôdy dávali dokopy a tvrdili, že je z jedného akra pôdy, čím umelo zvýšili výnos obilia.

Ľudový denník publikoval 8. júna 1958 správu, v ktorej hlásil, že druhá výrobná brigáda satelitnej poľnohospodárskej spoločnosti v okrese Suiping, provincia Henan, dosiahla priemernú úrodu 950 kilogramov ryže na mu. Keď sa správa rozšírila, 12. júna toho roku Ľudový denník publikoval ďalšiu správu, že prvá brigáda satelitnej poľnohospodárskej spoločnosti v okrese Suiping mala priemerný výnos 1600 kilogramov na mu. O mesiac neskôr, 12. júla, Ľudový denník publikoval tretiu správu, že obec Chengguan v okrese Xiping, provincia Henan, mala výnos 3320 kilogramov na hektár.

Je dobre známe, že počas trojročného hladomoru od roku 1959 do roku 1961 zomrelo od hladu viac než 30 miliónov ľudí. Dokonca aj bývalý predseda (de fakto prezident ČĽR) Liu Shaoqi povedal, že nešlo o prírodnú pohromu, ale o pohromu spôsobenú človekom. Súčasný príkaz na očkovanie vyzerá ako modernizovaná verzia katastrofy Veľkého skoku vpred, ktorá dostáva čínsky ľud do ešte nebezpečnejšej situácie tvárou v tvár zmutovanému vírusu.

Poznámky na záver

Odkedy sa ČKS dostala k moci pred 70 rokmi, vštepuje ľuďom myšlienku ateizmu a boja proti nebu a zemi. Tvrdí, že „ľudské bytosti si podmania nebesia“.

Či už však ide o koronavírus, záplavy Zhengzhou alebo prírodné katastrofy a katastrofy spôsobené človekom, ktoré sa prihodili počas posledných dvoch rokov, všetko to dáva pocítiť, akí sú ľudia zraniteľní pred katastrofami a aký je slogan „ľudské bytosti si podmania nebesia“ absurdný.

V skutočnosti ľudia v starobylej Číne všeobecne verili v harmóniu nebies, zeme a ľudstva. Chápali, že len ak si človek bude vážiť cnosť a bude konať podľa svojho svedomia, iba potom bude požehnaný.

ČKS je najväčšou hrozbou pre svet a praktizujúci Falun Gongu tvoria najväčšiu skupinu, ktorú ČKS prenasleduje. Možno práve tí, ktorí podporia nevinných praktizujúcich Falun Gongu, budú požehnaní nebesami.

Na Minghui bolo publikovaných množstvo prípadov, keď sa ľudia zotavili z chorôb hovorením si slov „Falun Dafa je dobrý, pravdivosť-súcit-znášanlivosť sú dobré“. V tomto chaotickom svete je to v skutočnosti možnosť, ako získať ochranu a požehnanie, pretože to prináša človeku pokoj a bezpečnosť zoči-voči katastrofe.

 

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/4/194919.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha