Čínska Fahui | Po opustení pripútanosti k sebe sa vynára súcit

(Minghui.org) Dobrý deň, vážený Majster! Dobrý deň, ctení praktizujúci!

Počas uplynulého roka som opakovane prechádzala kultivačným procesom zbavovania sa pripútanosti k sebe samej. Teraz by som chcela predniesť svoju skúsenosť Majstrovi Li (zakladateľovi Dafa) a podeliť sa o ňu s ostatnými praktizujúcimi.

Slabé hlavné vedomie

V roku 2021 som sa musela doma postarať o veľa vecí a môj kultivačný stav bol kvôli tomu trochu slabší. Hoci som počas štúdia Fa nebola ospalá, nedokázala som prijať hlbší význam Fa a necítila som pri tom už ani ten posvätný a nádherný pocit ako predtým.

V našej oblasti začali opäť pribúdať prípady nákazy Covidom, takže sme s dcérou pracovali a študovali z domu. Keď som jedného dňa vysielala spravodlivé myšlienky, dcéra mi povedala: „Mami, tvoja ruka nie je vztýčená!“ Keď som sa však pozrela na svoju ruku, bola vztýčená. Dcéra sa na mne pousmiala: „Ale si sa rýchlo napravila!“

Poprosila som dcéru, aby mi pri vysielaní spravodlivých myšlienok znova pripomenula, ak moja ruka nebude v správnej pozícii. Ukázalo sa, že mi to takmer zakaždým musela pripomenúť. Keď videla, že som stále taká, prestala sa snažiť a nechala ma tak.

Nahrala som sa pri vysielaní spravodlivých myšlienok na mobilný telefón. Bola som taká zaskočená, že ma pri pohľade na seba oblial studený pot. Ako som mohla byť taká? Nebol to spánok?! Nahrala som sa aj pri meditácii a videla som, že počas meditácie neustále zaspávam!

Počas vysielania spravodlivých myšlienok alebo počas cvičenia nebolo pre mňa ľahké udržať si jasnú myseľ. Nedokázala som zostať bdelá ani niekoľko minút. Zvyšovala som teda frekvenciu vysielania spravodlivých myšlienok, až kým som nebola schopná udržať dlaň vo vzpriamenej polohe počas celých 15 minút. Začala som tiež robiť cvičenie v stoji tak dlho, ako som vládala, a môj kultivačný stav sa zlepšil.

Majster nám povedal:

„Nechce už ďalej ovládať toto telo. Stále je omámený a nedokáže ostať bdelý. Keď sa to stane, jeho pomocné vedomie alebo cudzie odkazy prídu a budú doňho zasahovať.“ (Šiesta lekcia, Čuan Falun)

Zistila som, že hneď ako zavriem oči, začnem zaspávať. Vedela som, že musím posilniť svoje hlavné vedomie. Začala som recitovať „O Dafa“ a každý deň som si ho raz prepísala. Moja myseľ často blúdila, ale stále som písala. Vytvorila som si pravidlo – ak som napísala nesprávny znak, začala som odznova. Jedného dňa som potrebovala na bezchybné dokončenie prepisu „O Dafa“ až sedem pokusov. Okrem toho som sa začala učiť Fa naspamäť. Po niekoľkých mesiacoch sa moje hlavné vedomie posilnilo.

Prejav mojej pripútanosti k sebe samej

Kde som však urobila chybu, pokiaľ ide o môj charakter? Hľadala som, ale žiaden problém som nenašla. Majster používal rôzne spôsoby, aby ma osvietil. Neskôr som si uvedomila, že som bola príliš pripútaná k „sebe“.

Myslela som si, že sa kultivujem dobre, pretože mi málo záleží na sláve, zisku alebo sentimentalite; neexistoval takmer žiaden konflikt, ktorý by ma trápil. V tejto samoľúbosti som zostávala ako zakliata a do veľkej miery som živila svoje falošné „ja“.

Nedávno som sa učila naspamäť Majstrov článok „Prebuďte sa“, v ktorom sa píše: „Navonok pôsobí usilovne, predstiera, že je poddajná a dokáže dobre zmiasť ľudí.“ Cítila som, že presne taká som aj ja. Na povrchu som sa kultivovala, ale hlboko vo vnútri som sa nezmenila. Nielenže som klamala druhých, ale klamala som aj samu seba!

Keď som si uvedomila svoju pripútanosť k „sebe“, Majster použil jednu udalosť, aby som mohla jasne vidieť jej prejav.

Dve sestry v našej skupine na štúdium Fa sa dostali do veľmi napätého rodinného konfliktu. Mladšia sestra sa už nechcela zúčastňovať na štúdiu Fa a chcela sa vyhnúť problémom. Staršia sestra to tiež nedokázala opustiť, na mladšiu sa pozerala zvrchu a začala sa u nej prejavovať chorobová karma.

Keď som to videla, spomenula som si na Majstrovo učenie Fa:

„keď majú dvaja ľudia konflikt a tretia osoba ho vidí, dokonca aj tá tretia osoba by mala premýšľať o tom, či na jej strane nie sú nejaké problémy – ‚Prečo som to videl?‘“ (Vyučovanie Fa na Fa konferencii vo východnom USA)

Ukazovali sa mi v nich odrazy mojich vlastných problémov? Dôkladne som sa nad tým zamyslela. Nebol boj medzi sestrami prejavom pripútanosti k „sebe“?! Nezameriavala som sa aj ja na to, kto má na povrchu pravdu, a neochraňovala som neoblomne samu seba? Nepoužívala som aj ja svoje vlastné štandardy na posudzovanie druhých? Nemala som aj ja problém opustiť svoje vlastné predstavy? Či už sa to prejavuje ako hnev alebo závisť, všetko to pochádza zo sebectva.

Podelila som sa o svoje pochopenie s dvoma sestrami. Boli však pohltené emóciami a mali problém upokojiť sa. V ten večer som na ne vyslala spravodlivé myšlienky v nádeji, že ich pravé ja dokáže prevziať kontrolu a zvládnuť konflikt so spravodlivými myšlienkami.

Neskôr sa so mnou obe sestry samostatne porozprávali a obe boli veľmi pokojné a racionálne. Povedala som im, že nech je konflikt akýkoľvek, nemali by sme v ňom uviaznuť. Dôležité je pozdvihnúť si náš charakter.

My učeníci Dafa sa stále kultivujeme v ilúzii, takže sa nesmieme zamotať do toho, čo sa zdá správne alebo nesprávne a zabudnúť na náš pôvodný zámer. Bez ohľadu na to, čo sa stane, je to dobré, pretože je to pre nás príležitosť objaviť naše pripútanosti a odkultivovať ich preč.

Keď dve sestry dokázali zhodnotiť veci na základe Fa, objavili svoje pripútanosti a ich zlepšenie charakteru bolo jasne viditeľné. Mladšia sestra sa zbavila pocitu, že má pravdu, a stala sa veľmi usilovnou. Urobila tiež prielom vo svojom objasňovaní pravdy. Staršia sestra zasa prekonala veľké súženie s chorobou. Odvtedy dobre spolupracujú a robia tri veci.

Opustiť seba a byť pokorná

Hneď potom sa stala ďalšia udalosť, vďaka ktorej som pochopila, že moje „ja“ je obrovskou prekážkou, ktorá mi bráni v zlepšovaní.

Jedného dňa mi jedna praktizujúca povedala, že list, ktorý som napísala jej dcére Mei, spôsobil, že Mei stratila vieru v kultiváciu a nechce viac praktizovať. Keďže Mei sa už dlho trápila, mala som o ňu strach, a tak som jej napísala niekoľko slov na povzbudenie. Keď som počula slová jej matky, okamžite som si uvedomila, že niečo na mojej strane bolo zle – ako som mohla spôsobiť taký negatívny vplyv na Mei? Neprestávala som sa kvôli tomu obviňovať.

Po návrate domov som išla k Majstrovmu portrétu a s plačom som Majstrovi povedala: „Urobila som chybu. Hoci neviem, čo v Mei vyvolalo negatívne myšlienky, moja pripútanosť k tomu, že som jej chcela pomôcť prekonať súženie, je sama osebe nesprávna. Majster, prosím, pomôžte mi to vyriešiť a pomôžte Mei prejsť touto skúškou.“ V ten deň som dlho vysielala spravodlivé myšlienky a odstraňovala všetky prvky zla, ktoré zasahovali do Mei. Bola to najsústredenejšia spravodlivá myšlienka, akú som za dlhý čas vyslala, a bola veľmi silná.

Postupne som pochopila svoj problém: Dlhodobo som sa so všetkými v skupine často delila o svoje chápanie Fa a všetci si mysleli, že je veľmi dobré. Postupne som sa pripútala k svojmu vlastnému pochopeniu.

Keď sa spolupraktizujúci nachádzali v ťažkostiach, mala som tendenciu používať svoje vlastné pochopenie a „poučovať“ ich. V tej chvíli so mnou možno súhlasili, ale v skutočnosti im to neprinieslo naozajstné zmeny. Na základe tohto incidentu s Mei som si uvedomila, že to bola moja pripútanosť k vlastným pochopeniam. Umiestňovala som sa príliš vysoko. Táto moja pripútanosť bola ako stena, ktorá prekážala ostatným praktizujúcim v ich vlastnom zlepšovaní.

Nasledujúceho dňa som išla za Mei a ospravedlnila som sa jej. Úprimne sme sa porozprávali. Potom mi povedala: „Cítim sa teraz lepšie, vidím nádej.“

Povedala som jej: „Keď som sa zbavila svojej pripútanosti k sebe a skutočne sme sa porozprávali na základe Fa, Fa ťa zmenil. Jediné, čo musíme urobiť, je opustiť samých seba a pokorne sa navzájom spojiť, aby sme spoločne napredovali.“

Už ma neovplyvňuje to, ako sa ostatní praktizujúci správajú na povrchu, pretože to nie je ich pravé ja. V minulosti som bývala často znepokojená ťažkosťami iných praktizujúcich a všetko to bola ľudská sentimentalita. Keď som sa nedokázala zbaviť vlastných predstáv, možno som neúmyselne spôsobila, že ich súženie sa ešte zhoršilo.

Súcit sa vynára po opustení seba samej

V tomto procese zbavovania sa pripútanosti k sebe som sa naučila, že existujú rôzne vrstvy, ktoré treba opustiť na rôznych úrovniach. Niektoré „ja“ sú viditeľné a niektoré sú neviditeľné a ťažko identifikovateľné. Ak sa budem držať svojho chápania, bude ťažké to prelomiť a zlepšiť sa.

Najtypickejším prejavom je pozeranie sa na druhých zvrchu a myslenie si, že viem všetko lepšie ako ostatní. Takéto zmýšľanie je v skutočnosti už veľmi nebezpečné. Počas našej kultivácie musíme neustále hľadať vo svojom vnútri a zbavovať sa pripútanosti k sebe samému.

Keď sa dokážem zbaviť pripútanosti k sebe, stávam sa pokornou, schopnou prispôsobiť sa a som vďačná a chápavá voči druhým. Som tiež schopná vážiť si všetky životy. Voči ostatným praktizujúcim cítim, že sú vzácni a výnimoční a vážim si, že vytrvali počas viac ako dvadsať rokov prenasledovania.

Keď som čelila polícii, vážila som si možnosť stretnúť sa s nimi, objasniť im pravdu ako priateľom a pomôcť im stotožniť sa s Pravdivosťou, Súcitom a Znášanlivosťou.

Myslím si, že len tak môžeme naplniť očakávania všetkých vnímajúcich bytostí. Takto chápem súcit.

Nedávno som s jednou praktizujúcou začala spolupracovať na projekte. Na konci projektu som sa musela postarať o ďalšiu naliehavú záležitosť, takže som to potom nechala na ňu. Spísala som pre ňu podrobný postup, ako projekt dokončiť.

Keďže nebola veľmi zručná v technológiách, trvalo jej to dlho a stále to nedokázala dokončiť. Bola z toho smutná. Myslela si, že som jej spôsobila problémy, a chcela sa mi na to sťažovať. Keď sa so mnou opäť stretla, moja usmiata tvár ju prinútila zabudnúť na jej sťažnosť, akoby sa nič nestalo. Keď mi nakoniec vyrozprávala príbeh, bola som dojatá.

Po prejdení týmto obdobím kultivácie teraz počas štúdia Fa cítim, ako sa vo mne vyvíjajú pokora a oddanosť voči Majstrovi, ktoré pochádzajú z môjho skutočného ja. Neustále sa mi darí osvietiť sa k princípom Fa. Každodenné štúdium Fa je tou najradostnejšou vecou. Veľkoleposť a krása Dafa sa nedajú opísať slovami.

Toto je moja skúsenosť na mojej úrovni a prosím, aby ste láskavo poukázali na čokoľvek nevhodné.