Nový zoznam páchateľov bol pri príležitosti Dňa ľudských práv predložený 38 vládam

(Minghui.org) Pri príležitosti Dňa ľudských práv 10. decembra 2022 praktizujúci Falun Gongu v 38 krajinách predložili svojim vládam nový zoznam páchateľov a vyzvali ich, aby sa tieto osoby zodpovedali za prenasledovanie Falun Gongu v Číne. Praktizujúci požiadali svoje vlády, aby zakázali vstup páchateľom a ich rodinám, a tiež zmrazili ich majetok v zahraničí.

Medzi 38 krajín patria:

•Aliancia piatich očí: Spojené štáty, Veľká Británia, Kanada, Austrália a Nový Zéland

•22 krajín v Európskej únii, vrátane  Francúzska, Talianska, Španielska, Holandska, Poľska, Belgicka, Švédska, Rakúska, Írska, Dánska, Fínska, Česka, Portugalska, Grécka, Maďarska, Slovenska, Luxemburska, Bulharska, Chorvátska, Slovinska, Estónska a Malty

•11 krajín v Ázii, Európe a Amerike, vrátane Japonska, Južnej Kórey, Indonézie, Švajčiarska, Nórska, Lichtenštajnska, Izraelu, Mexika, Chile, Dominikánskej republiky a Kolumbie. Kolumbia sa na tomto úsilí zúčastnila po prvýkrát.

Všetci páchatelia na najnovšom zozname sa zúčastnili prenasledovania Falun Gongu v Číne. Zoznam obsahuje informácie o zločinoch páchateľov zostavené zo správ na Minghui. Predstavitelia amerického Ministerstva zahraničných vecí pred niekoľkými rokmi uviedli, že informácie poskytované praktizujúcimi Falun Gongu v minulosti boli dôveryhodné a prezentované profesionálne, čo by mohlo slúžiť ako vzor aj pre iné organizácie. Výročné správy o ľudských právach a Medzinárodné správy o náboženskej slobode, ktoré v týchto rokoch vydala vláda USA, priamo citujú štatistiky o prenasledovaní z Minghui.org (napríklad počet úmrtí, počet odsúdených praktizujúcich a počet zadržaných praktizujúcich) spolu s jednotlivými prípadmi.

Podobne ako v predtým predložených zoznamoch, v novom zozname sú uvedení funkcionári Čínskej komunistickej strany (ČKS) na rôznych úrovniach vlády a v rôznych agentúrach a organizáciách.

Nasleduje niekoľko príkladov:

Xu Haibin

Xu pracoval v Ústrednom výbore pre politické a právne záležitosti (PLAC) po dlhý čas a bol tajomníkom Luo Gana, bývalého tajomníka Ústredného výboru pre politické a právne záležitosti. Konkrétnejšie, medzi jeho tituly patria bývalý zástupca riaditeľa Ústredného úradu 610 ČKS, bývalý výkonný zástupca riaditeľa Úradu 610, bývalý zástupca vedúceho Ústredného úradu ČKS PLAC, zástupca vedúceho Ústrednej skupiny ČKS pre dohľad nad zločinnosťou a podpredseda Čínskej spoločnosti pre riadenie mimoriadnych udalostí.

Gao Yichen

Gao je bývalým námestníkom ministra štátnej bezpečnosti ČKS, bývalým výkonným zástupcom riaditeľa Ústredného úradu 610, bývalým hlavným poradcom Čínskej asociácie starostlivosti (konkrétne Čínskej asociácie proti kultom, skupiny založenej ČKS v mene mimovládnych organizácií na prenasledovanie Falun Gongu) a v súčasnosti hlavným členom odborného poradného výboru Federácie pre dedičstvo civilizácie Čínskej asociácie pre výskum kultúry Yanhuang.  

Zhu Shouke

Zhu je bývalým riaditeľom Úradu pre verejnú bezpečnosť mesta Lanzhou, bývalým zástupcom riaditeľa a bývalým tajomníkom strany Úradu pre verejnú bezpečnosť provincie Gansu a riaditeľom Väzenskej správy na oddelení verejnej bezpečnosti.

Liu Jinbo

Liu je bývalým podpredsedom Vyššieho ľudového súdu Tianjin, bývalým tajomníkom strany vedúcej skupiny ČKS a predsedom Prostredného ľudového súdu č. 1 v Tianjine, bývalým zástupcom riaditeľa a zástupcom tajomníka ČKS Úradu verejnej bezpečnosti v Tianjine, zástupcom guvernéra provincie Jilin a zástupcom tajomníka PLAC provincie Jilin.

Gu Xuefei

Gu je bývalým tajomníkom vedúcej skupiny strany a hlavným prokurátorom Ľudovej prokuratúry provincie Henan, zástupcom guvernéra provincie Henan a riaditeľom Provinčného úradu verejnej bezpečnosti.

Feng Jian

Feng je generálnym prokurátorom Ľudovej prokuratúry provincie Sichuan.

Hao Weifu

Hao bývalým tajomníkom strany a predsedom Prostredného súdu Qiqihar a zástupcom tajomníka and PLAC provinčného výboru strany Heilongjiang.

Zhu Xianjun

Zhu je bývalým zástupcom riaditeľa Úradu 610 provincie Hebei, výkonným podpredsedom Združenia proti kultom v provincii Hebei a zástupcom riaditeľa a súčasným riaditeľom Štátnej správy v provincii Hebei.

Zhao Yukun

Zhao je bývalým zástupcom tajomníka PLAC mestského výboru strany Dalian a riaditeľom Úradu pre udržiavanie stability Dalian (Úrad pre prevenciu a riešenie problematiky kultu, známy aj ako Úrad 610) a zástupcom tajomníka Politického a právneho výboru mestského výboru Dalian v provincii Liaoning.

Zhang Donghai

Zhang je riaditeľom Úradu politickej bezpečnosti ministerstva verejnej bezpečnosti provincie Shandong.

Hao Shuanji

Hao je riaditeľom pobočky Jidong úradu väzenskej správy provincie Hebei.

Song Weizhong

Song je bývalým politickým komisárom pracovného tábora Gaoyang v provincii Hebei a zástupcom riaditeľa pobočky Jidong Úradu väzenskej správy provincie Hebei.

An Tongyu

An je riaditeľom Provinčnej ženskej väznice Jilin a bývalým riaditeľom Väznice Jilin.

Sun Jianjun

Sun je riaditeľom Zadržiavacieho centra Qinhuangdao v provincii Shandong.

Yang Hongmei

Yang je podpredsedom Okresného súdu Changli v provincii Hebei.

Páchatelia strednej a nižšej úrovne na zozname neboli do tejto správy zahrnutí.

Sankcie voči porušovateľom ľudských práv sa uplatňujú v čoraz väčšom počte krajín. Dňa 9. decembra, deň pred Dňom ľudských práv, oznámilo Ministerstvo zahraničných vecí USA (DOS) sankcie voči 65 osobám a subjektom v 17 krajinách za účasť na korupcii a porušovaní ľudských práv. Medzi nimi bol aj Tang Yong, bývalý zástupca riaditeľa väzníc v oblasti Chongqing. Podľa § 7031 písm. c) zákona o rozpočtových prostriedkoch na zahraničné operácie a súvisiace programy ministerstva zahraničných vecí, ktorý sa týka porušovania ľudských práv, mená týchto osôb môžu, ale nemusia byť zverejnené pred uložením sankcie. Keď im a ich rodinným príslušníkom bude zamietnuté žiadosť o vízum, pravdepodobne budú vedieť prečo.

V súčasnosti boli zákony voči osobám porušujúcim ľudské práva prijaté v USA, Kanade, Spojenom kráľovstve, Austrálii a vo všetkých 27 krajinách EÚ. Okrem toho niektoré členské krajiny EÚ, ako napríklad Česko, tiež presadzujú vlastné zákony proti porušovateľom ľudských práv. Premiér Petr Fiala v januári 2022 oznámil, že v Česku bude prijatý osobitný Magnitského zákon. „Sme presvedčení, že to bude jasný signál, čo chce naša vláda v zahraničnej politike presadzovať,“ vysvetlil.

Akákoľvek forma prenasledovania praktizujúcich Falun Gongu je ilegálna a páchatelia budú nakoniec niesť zodpovednosť. Páchateľov týmto varujeme, aby neriskovali, pretože je len otázkou času, kedy sa dostanú na sankčný zoznam západných krajín. Pokračovanie v prenasledovaní jednotlivcom a ich rodinám zabráni cestovať, študovať, podnikať alebo usadiť sa v týchto krajinách. Zastavením svojho nesprávneho konania by títo ľudia mohli ešte spraviť veci, ktorými by praktizujúcim Falun Gongu nahradili straty, ktoré im spôsobili.

V boji medzi dobrom a zlom si všetci vyberáme, na ktorej strane chceme stáť. Páchatelia, vrátane tých v orgánoch činných v trestnom konaní, prokurátorov, sudcov a dozorcov vo väzenských zariadeniach, majú chrániť a presadzovať spravodlivosť pre nevinných. Na základe pokynov od Úradu 610 však vykonávajú politiku prenasledovania s cieľom ublížiť nevinným praktizujúcim. Keď príde deň, keď sa ČKS bude zodpovedať za zločiny proti praktizujúcim, nikto neunikne spravodlivosti. Úprimne dúfame, že páchatelia prestanú nasledovať ČKS a robiť zlé skutky, aby tak pomohli praktizujúcim Falun Gongu ako aj sebe.