Zločiny, ktoré spáchal minister spravodlivosti Tang Yijun v prenasledovaní Falun Gongu

(Minghui.org) 20. júla uplynulo 23 rokov odkedy Čínska komunistická strana (ČKS) začala prenasledovať  Falun Gong. Praktizujúci Falun Gongu v 38 krajinách predložili v júli tohto roku pri tejto príležitosti svojim vládam aktualizovaný zoznam páchateľov a vyzvali ich, aby osobám uvedeným na zozname (a ich rodinným príslušníkom) bol zakázaný vstup a zmrazený ich majetok.

Medzi tieto krajiny patria Spojené štáty, Veľká Británia, Kanada, Austrália, Nový Zéland, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Holandsko, Poľsko, Belgicko, Švédsko, Rakúsko, Írsko, Dánsko, Fínsko, Česko, Portugalsko, Grécko, Maďarsko, Slovensko, Luxembursko, Chorvátsko, Slovinsko, Lotyšsko, Estónsko, Cyprus, Malta, Japonsko, Južná Kórea, Indonézia, Švajčiarsko, Nórsko, Lichtenštajnsko, Izrael, Mexiko, Čile a Dominikánska republika. Podrobnosti nájdete aj v článku: Nový zoznam páchateľov predložený 38 vládam pri príležitosti 23. výročia prenasledovania Falun Gongu.

Na zozname sa nachádza aj Tang Yijun, súčasný tajomník Skupiny vedenia strany, minister spravodlivosti a zároveň člen Ústredného výboru pre politické a právne záležitosti (PLAC).

Viac informácií o Tangovi:

Celé meno páchateľa: Tang (priezvisko) Yijun (meno) (唐一军)

Pohlavie: Muž

Krajina: Čína

Dátum/rok narodenia: marec 1961

Miesto narodenia: Okres Ju, provincia Šan-tung

 

Titul alebo pozícia:

apríl 2010 – február 2011: zástupca tajomníka Mestského straníckeho výboru mesta Ningbo a tajomník Výboru pre politické a právne záležitosti provincie Zhejiang.

január 2018 – apríl 2020: zástupca tajomníka Straníckeho výboru provincie Liaoning, guvernér, tajomník Skupiny vedenia strany provinčnej vlády.

apríl 2020 – súčasnosť: tajomník Skupiny vedenia strany, minister spravodlivosti a člen Ústredného politického a právneho výboru.

 

Hlavné zločiny

1. Vytváranie a vykonávanie pravidiel a aktivít určených na prenasledovanie Falun Gongu

Ministerstvo spravodlivosti počas pôsobenia Tang Yijuna vo funkcii ministra zaviedlo a sformulovalo niekoľko postupov na prenasledovanie Falun Gongu.

Dňa 25. marca 2020 boli na webovej stránke ministerstva spravodlivosti uverejnené „Stanoviská k posilneniu výstavby vidieckych oblastí pod vládou práva“, ktoré vydal Výbor pre komplexné riadenie krajiny podľa práva Ústredného výboru ČKS. V stanovisku sa jasne uvádza, že je potrebné tvrdo zakročiť proti „vidieckym kultovým organizáciám“, čo je označenie, ktoré strana klamlivo používa na označenie Falun Gongu.

Falun Gong v žiadnom prípade nie je kult, ale ČKS a jej Výbor pre politické a právne záležitosti (PLAC), ako aj ministerstvo spravodlivosti sa odvolávajú na toto stanovisko, aby ospravedlnili nové kolo prenasledovania Falun Gongu. Po uverejnení stanoviska bolo toto rozoslané justičným oddeleniam na všetkých úrovniach ČKS, ktoré potom zaviedli rôzne vykonávacie opatrenia. Hoci bolo vydané mesiac predtým, ako sa Tang Yijun stal ministrom spravodlivosti, bolo uplatňované práve počas jeho pôsobenia.

V júni 2021 sa ministerstvo spravodlivosti rozhodlo spustiť celoštátnu dva roky trvajúcu kampaň „Oživenie vlády zákona na vidieku“, v rámci ktorej pod zámienkou „zlepšenia úrovne správy vidieka“ tajne naplánovalo a zaviedlo tzv. „Vidiecky zákon“ určený na prenasledovanie Falun Gongu.

Ministerstvo spravodlivosti 24. augusta 2021 oznámilo nový „Poriadok bodového hodnotenia väzenia a hodnotenia práce väzňov“, ktorý nadobudol účinnosť 1. októbra 2021. Po prvý raz novo revidované predpisy o hodnotení väzňov nehanebne klasifikovali „Falun Gong“ ako „kult“. Predpisy otvorene očiernili Falun Gong v bode 5 článku 23, pričom praktizovanie Falun Gongu uviedli ako takzvané „nesplnenie hodnotiaceho štandardu“, čím dali povolenie na zintenzívnenie prenasledovania praktizujúcich Falun Gongu nezákonne zadržiavaných vo väzniciach za to, že sa hlásia ku svojej viere.

V prípade väzňov sa na základe predpisov o bodovom hodnotení určujú tresty, ktoré im budú udelené. Keďže „transformácia“ praktizujúcich Falun Gongu je spojená s „hodnotiacimi bodmi“ a „zmierňovaním trestov“, vyskytli sa prípady, keď boli väzni motivovaní spolupracovať s dozorcami pri bezohľadnom prenasledovaní praktizujúcich Falun Gongu.

Ministerstvo spravodlivosti revíziou „Ustanovení o bodovo hodnotenej práci väzňov a hodnotení zločincov“ podporuje a zintenzívňuje prenasledovanie praktizujúcich Falun Gongu, ktorí sú nezákonne zadržiavaní vo väzení. Počet praktizujúcich, ktorí boli v dôsledku prenasledovania zmrzačení a zabití, je vysoký. Tang Yijun je zodpovedný za prevzatie vedúcej úlohy vo vykonávaní týchto praktík.

2. Mučenie praktizujúcich Falun Gongu nezákonne zadržiavaných vo väzniciach

V čínskom právnom systéme sú väznice pod dohľadom úradov väzenskej správy, ktoré sú pridružené k ministerstvu spravodlivosti, alebo k provinčnému ministerstvu spravodlivosti.

Väzenia sú kľúčovými miestami, kde ČKS zadržiava a prenasleduje praktizujúcich Falun Gongu. Väčšina nezákonne odsúdených praktizujúcich poslaných do väzníc trpí rôznymi druhmi fyzického a psychického týrania. Ministerstvo spravodlivosti a jeho pridružené úrady väzenskej správy pravidelne podnecujú väzňov, aby praktizujúcich Falun Gongu vo väzniciach mučili. Výsledkom je vysoký počet praktizujúcich, ktorí boli vo väzení zranení, umučení na invaliditu, či dokonca na smrť.

Napríklad od januára 2020 do apríla 2022 zomrelo v dôsledku mučenia v Číne najmenej 278 praktizujúcich. Väčšina z nich bola zadržiavaná, prenasledovaná a mučená vo väzniciach alebo iných väzenských zariadeniach. 37 z nich bolo umučených na smrť vo väzení. Je vysoký počet praktizujúcich, ktorí boli vo väzení mučení, zranení a/alebo zmrzačení.

Tu je niekoľko príkladov praktizujúcich, ktorí boli vo väzení umučení na smrť:

1) Pán Liu Xiyong bol obyvateľom obce Shihe, v obvode Jinzhou mesta Dalian, provincie Liaoning. Vo februári 2017 bol odsúdený na tri roky väzenia za informovanie ľudí o Falun Gongu. Dňa 9. apríla 2018 ho prijali do Väznice Dongling v meste Shenyang. Dňa 8. apríla 2021 mu trest vypršal, ale namiesto prepustenia bol premiestnený do okresného väzenského centra Jinzhou v meste Dalian. Potom bol odsúdený na ďalšie štyri roky väzenia a 28. septembra 2021 ho prijali do Väznice č. 3 v meste Dalian. Dňa 9. decembra 2021 bol kvôli zhoršujúcemu sa zdravotnému stavu prevezený do ústrednej nemocnice v Daliane. Jeho rodina opakovane žiadala, aby bol podmienečne prepustený zo zdravotných dôvodov, ale Väznica č. 3 v Daliane ich žiadosti zamietala. Dňa 29. decembra 2021 pán Liu umrel v dôsledku prenasledovania. Mal 81 rokov.

2) Pán Lv Guanru bol obyvateľom mesta Daqing v provincii Heilongjiang. Dňa 1. júla 2019 ho okresný súd Ranghulu v meste Daqing odsúdil na sedem rokov odňatia slobody. Po zatknutí sa mnohokrát bránil prenasledovaniu držaním protestnej hladovky. Následné násilné kŕmenie mu spôsobilo zlyhanie srdca a krvácanie do žalúdka. Viackrát ho poslali do nemocnice na oživovanie. Dňa 30. júla 2019 bol priamo z nemocnice prevezený do Väznice Hulan. Neskôr bol v novembri 2019 prevezený do Väznice Tailai. Napriek jeho zdravotnému stavu ho vo väznici Tailai naďalej mučili a viac ako mesiac ho držali v malej cele. Dostal krvácanie do mozgu a 4. apríla 2021 vo veku 69 rokov vo väzení nakoniec zomrel.

3) Pán Yin Guozhi pochádzal z obce Liujiagou na štátnej farme Bajia v okrese Jianping v provincii Liaoning. Dňa 26. septembra 2019 ho zadržala polícia zo stanice Bajianfang v meste Lingyuan a z policajnej stanice Bajia v okrese Jianping. Najprv bol zadržiavaný vo Väznici Jinzhou a potom bol prevezený do Väznice Shenyang 1, kde 22. mája 2022 vo veku 56 rokov zomrel na následky mučenia.

4) Pán Gong Piqi z mesta Qingdao v provincii Shandong bol pred odchodom do dôchodku zástupcom náčelníka štábu záložnej protilietadlovej delostreleckej divízie provincie Shandong, v hodnosti plukovníka. Dňa 20. júla 2018 ho okresný súd Shibei v meste Qingdao odsúdil na sedem rokov a šesť mesiacov väzenia. Dňa 12. apríla 2021 zomrel na následky mučenia vo Väzení Jinan v provincii Shandong vo veku 66 rokov. Mal opuchnutú hlavu a krvácal z uší.

5) Pani Fu Guihua z mesta Jiaohe, provincia Jilin, bola 26. februára 2021 odsúdená okresným súdom Lishu v provincii Jilin na sedem a pol roka väzenia. Dňa 27. mája toho istého roku ju previezli do ôsmeho oddelenia Ženskej väznice provincie Jilin. O necelé dva mesiace neskôr, 25. júla 2021, zomrela na následky mučenia vo veku 56 rokov.

6) Pani Su Yunxia z mesta Harbin, provincia Heilongjiang, bola 7. septembra 2016 zatknutá príslušníkmi policajnej stanice Sankeshu v okrese Daowai v meste Harbin. Dňa 31. marca 2017 ju Okresný súd Daowai odsúdil na päť rokov väzenia. Prijali ju do Ženskej väznice provincie Heilongjiang, kde ju brutálne mučili. Dva dni pred dátumom prepustenia 4. septembra 2021 zomrela vo veku 67 rokov.

3. Počas svojho pôsobenia v provincii Liaoning (január 2018 - apríl 2020) Tang Yijun vykonával politiku prenasledovania zameranú na Falun Gong

V rokoch 2018 až 2020 pôsobil Tang ako zástupca tajomníka provinčného straníckeho výboru provincie Liaoning, guvernér a tajomník provinčnej vládnej straníckej skupiny. Počas jeho pôsobenia sa v provincii Liaoning výrazne zvýšil počet prípadov prenasledovania praktizujúcich Falun Gongu.

Podľa Minghui.org bolo v roku 2018 v 14 oblastiach provincie Liaoning prenasledovaných v rôznej miere celkovo 663 praktizujúcich. Z nich 23 umrelo na následky mučenia, 131 bolo nezákonne odsúdených, 29 bolo odsúdených bez súdu, 37 bolo nezákonne zatknutých, 176 bolo nezákonne zadržaných, 164 bolo nezákonne odsúdených, 108 bolo prenasledovaných a bola im uložená pokuta vo výške najmenej 548 000 yuanov.

Podľa štatistík Minghui.org bolo od januára do decembra 2019 v provincii Liaoning nezákonne odsúdených 91 praktizujúcich. Mnohí z nich boli zatknutí, pričom najstarší z nich mal 83 rokov. Dvanásť praktizujúcich Falun Gongu v dôsledku prenasledovania zomrelo.

4. Prenasledovanie praktizujúcich Falun Gongu počas služby v meste Ningbo, provincia Zhejiang

Počas pôsobenia Tang Yijuna (apríl 2010 – február 2011) vo funkcii tajomníka Výboru pre politické a právne záležitosti mesta Ningbo v provincii Zhejiang bolo zatknutých najmenej deväť miestnych praktizujúcich vrátane Yu Yongyuana, Li Yalinga a Yue Xiupinga. Dvaja boli odsúdení na trest odňatia slobody a päť až šesť bolo poslaných do centra na vymývanie mozgov za účelom prenasledovania. Pani Jiang Xiaoying z mesta Jiujiang v provincii Jiangxi bola zatknutá v meste Ningbo a viac ako tri týždne nezákonne zadržiavaná. Potom ju previezli do Piatej nemocnice v Jiujiang-u (psychiatrická nemocnica), kde ju nelegálne zadržiavali a zaobchádzali s ňou, akoby bola duševne chorá.

Záver

Uvedené informácie sú len malou ukážkou prenasledovania Falun Gongu, ku ktorému došlo počas pôsobenia Tang Yijuna na čínskom ministerstve spravodlivosti a v miestnych samosprávach. V skutočnosti kvôli informačnej blokáde zo strany ČKS existuje oveľa viac prípadov prenasledovania a podrobností, ktoré nie sú známe vonkajšiemu svetu. Tang Yijun musí niesť za tieto zločiny zodpovednosť.

2022 8 21 202845 0
Tang Yijun