Zlepšovanie sa
štvrtok, 11. august 2022

Hriech poškodzovania Fa

26.7.22 | Od praktizujúceho Falun Dafa v Číne

(Minghui.org) Z článku „Prebuďte sa“ mám pochopenie, že sa nachádzame v období prechodu k náprave Fa ľudského sveta a je možné, že mnohí ľudia by mohli byť odstránení.

Chápem to tak, že medzi tých, ktorí majú byť odstránení, patria ako nepraktizujúci, tak aj praktizujúci. Z týchto praktizujúcich sa niektorí zúčastňujú aktivít, ktoré poškodzujú Fa.

Môj pocit je, že tento článok je veľmi dôležitý a dúfam, že všetci ho budeme študovať dobre a preskúmame samých seba, či tiež nemáme niektoré problémy, na ktoré Majster poukázal.

Niekedy, keď praktizujúci zažívajú nejaké trápenia alebo chorobovú karmu, nedokážu nájsť príčinu. Možno to súvisí s ich poškodzovaním Fa.

Či už v Číne alebo mimo nej, tí, ktorí poskytovali prednášky poškodzujúce Fa, neboli takí bezuzdní ako predtým a mnohí účastníci ich nenasledovali tak oduševnene ako predtým. Uvedomil som si však, že mnohí z tých účastníkov úplne nepochopili, aké škody spôsobili a kde presne urobili chybu.

Niektorí sa stále držia pripútaností, ktoré ich k týmto prednáškam pritiahli. Keď sa hovorí o chybách tých, ktorí prednášali, niektorí praktizujúci ich stále obhajujú a tvrdia, že z prednášok mali prospech a zlepšili sa v kultivácii.

Niektorí z tých, ktorí prednášali, neverili, že ich konanie spôsobilo nejaké škody, ani nehovoriac o náprave škôd, ktoré spôsobili. Keď dostali príležitosť, stále šírili veci, ktoré rozvirovali emócie. Cítim, že staré sily ich nechcú len tak ľahko pustiť a stále s nimi manipulujú prostredníctvom ich pripútaností, aby ich zničili. Ak takíto ľudia nedokážu čeliť situácii s jasnou mysľou, alebo sa nepokúsia zbaviť kontroly zo strany starých síl, sú skutočne vo veľkom nebezpečenstve.

Majster nás učil:

„…pretože každý krok je usporiadaný systematicky – pripútanosti, ktoré musia byť odstránené, keď sa zlepšíš po prekonaní určitých ťažkostí, tá časť tvojho tela, ktorá by mala byť obohatená, ktorá časť problému bude vyriešená, aké veci sa vynoria pri kultivácii, akú ríšu dosiahneš... všetko toto bolo systematicky usporiadané. Takže keď pridáte niečo navyše, rovná sa to narúšaniu tejto sústavy vecí, ktoré boli pre vás systematicky usporiadané.“ (Vyučovanie Fa na konferencii Fa na Novom Zélande)

Majster tiež povedal:

„...vašu kultivačnú prax som usporiadal ja, a nie tí ľudia. Niektorí ľudia sú veľmi ochotní počúvať tú osobu a veriť jej nezmyslom: Je tá osoba tvojím Majstrom? Nazýva sa toto viera v Majstra?“ (Ďalšia výstraha paličkou)

Keď dávame zásluhy za naše zlepšenie v kultivácii tým, ktorí nám prednášali a sme im vďační, nedávame tým zlu najväčšiu zámienku, aby nás prenasledovalo? Keď sú praktizujúci zadržaní, Majster môže dokonca použiť väzenských dozorcov, aby nám pripomenuli, že sa máme zlepšiť v kultivácii. Znamená to, že by sme mali ďakovať dozorcom a myslieť si, že sa v kultivácii zlepšujeme vďaka nim?

Zistil som, že mnohí ľudia, ktorí poškodzujú Fa, považujú ľudskú sentimentalitu (qing) za súcit a myslím si, že ich nepochopenie pramení z pripútanosti k sebaochrane a sebaobrane. Ich pripútanosť im často stojí v ceste, aby skutočne naplnili misie praktizujúcich Dafa.

Majster povedal:

„Aby som včas napravil vznikajúce problémy, často s určitým úmyslom napíšem nejaký krátky článok (naši učeníci ich nazývajú jingweny, ,písmaʻ), aby som viedol učeníkov v ich kultivácii.“ („Pevnosť Fa“, Základy pre ďalší pokrok)

Keď nastanú problémy a Majster publikuje články, v ktorých nám povie čo robiť, prečo jednoducho nenasledujeme Majstrove učenia? Prečo sa nemôžeme od týchto ľudí držať ďalej a neposkytovať im publikum namiesto toho, aby sme sa ich snažili obhajovať? Ak nedokážeme pochopiť problémy a nasledovať Majstrove učenia na napravenie situácie, potom budú faktory, ktoré poškodzujú Fa, naďalej existovať.

Tí, ktorí poškodzujú Fa, sú často dlhoroční praktizujúci a zdá sa, že sú veľmi usilovní, čo môže podviesť praktizujúcich, ktorí nemajú hlboké pochopenie Fa. Veci, o ktoré majú títo ľudia záujem, môžu byť usporiadané zlom, aby poškodili Fa, pretože zlo môže jasne vidieť ich pripútanosti v iných dimenziách a manipulovať nimi.

Ak podporujeme tých, ktorí poškodzujú Fa, ničíme si tým perspektívu vlastnej kultivácie. Hriech bude taký ťažký, že ho nedokážeme uniesť.

Majster si cení každú bytosť vo vesmíre. Dával nám jednu príležitosť za druhou, aby sme napravili svoje problémy. Zostávajúci úsek našej kultivačnej cesty musíme prejsť s náležitou vážnosťou a racionalitou.

 

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/4/202086.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha