Vždy sa riadiť princípmi Fa

(Minghui.org) Minulý rok som šla žiť k dcére, aby som sa mohla starať o vnuka. Jedného rána som vzala vnuka so sebou a šla som von objasňovať pravdu o Falun Dafa a o prenasledovaní. Stretla som pani, ktorá prechádzala cez ulicu a pozdravila som ju. Spýtala som sa jej, či sa môžeme porozprávať a ona súhlasila. Keď som jej objasňovala pravdu, pozerala sa mi do tváre. Keď som skončila, povedala: „Myslím, že máte srdcovú chorobu. Myslím to vážne.“

Nič som si z toho nerobila. Ona však opakovala svoj názor a nechcela ma už ďalej počúvať. Musela som sa s ňou rozlúčiť.

Moja dcéra a zať sú vysokoškolskí učitelia a večer museli prednášať, takže som sa musela dlhšie starať o vnuka. Snažila som sa vytrvať v štúdiu Fa a v cvičení. Zvyčajne som počkala, až vnuk pôjde spať a potom som začala študovať Fa od 22:30 do 1:00, po čom nasledovali cvičenia. S vnukom som zvyčajne ráno vstávala medzi 7:30 a 8:00. Počas dňa, keď si vnuk zdriemol, som si čítala články na webstránke Minghui, alebo som vyrábala materiály na objasňovanie pravdy.

Dúfala som, že mi manžel pomôže postarať sa o nášho vnuka, na moje sklamanie to ale neurobil. A tak, kvôli hnevu na manžela a dlhodobej únave, môj charakter poklesol. Cítila som sa psychicky aj fyzicky vyčerpaná a často som mala pocit, že mi srdce vyskočí z hrude, čo zvyčajne sprevádzalo ešte potenie a zadychčanosť. Musela som si ísť na chvíľu ľahnúť, aby som znova nabrala sily.

Môj fyzický stav ma znepokojoval. Na myseľ mi potom prišli Majstrove slová:

„20. júla 1999 som už potlačil všetkých žiakov obdobia pred 20. júlom na ich pozície – potlačil som vás na vaše najvyššie pozície.“ (Vyučovanie Fa na turné v Severnej Amerike)

Pomyslela som si: „Už dávno som prekročila Tri ríše. Prečo sa moje telo niekedy stále správa ako telo bežného človeka?“ Zrazu mi došlo, že hoci ma Majster posunul na moju pozíciu, moja myseľ (charakter) je stále na úrovni bežných ľudí. Mysľou som neprekročila Tri ríše; inými slovami, moja myseľ brzdí telo. Preto moje telo podlieha obmedzeniam Troch ríš a je v  nesprávnom stave.

Rozhodla som sa, že sa budem správať pokojne a mierumilovne a budem pracovať na tom, ako hovorím s ostatnými. Vytlačila som si niekoľko slov a zavesila si ich na stenu v spálni, aby mi pripomínali, že sa mám stále zlepšovať a dodržiavať vyššie štandardy.

Nakoniec som počkala do leta, keď boli moja dcéra a zať voľní a vrátila som sa domov do svojho kultivačného prostredia. Každý deň som sa pripojila k skupinovému štúdiu Fa a začala som sa sama učiť Fa naspamäť. Za 84 dní som sa dvakrát naučila naspamäť Čuan Falun.

Hľadala som vo vnútri a získala som určité pochopenie ohľadom toho, aký bol môj kultivačný stav, keď som bola doma u dcéry. Hoci som sa aj vtedy pozerala dovnútra, dalo by sa povedať, že som len „povrchne opravovala košiar po tom, čo mi ukradli ovcu“. Nestačí iba  identifikovať pripútanosť. Mala by som jej čeliť bez toho, aby som pred ňou utekala alebo bola povrchná; mala by som pokračovať v odhaľovaní predstáv, ktoré sa za danou pripútanosťou skrývajú, až kým nevyriešim problém od koreňa a nezlepším sa.

Spomenula som si na pani, ktorá trvala na tom, že mám choré srdce. Naznačovala mi, že mám neodhalené pripútanosti a predstavy. Spomenula som si aj na to, že moja dcéra si na internete vyhľadala informácie o mojich telesných príznakoch a povedala mi, že ide o srdcovú ischémiu. Nenápadne som poznamenala: „Mávala som tento problém a bola som na vyšetrení v nemocnici Fuwai v Pekingu, ale odkedy som začala praktizovať Falun Dafa, je to už dávno preč. Je tomu viac ako 20 rokov a už som na to aj zabudla, hoci príznaky sú rovnaké.“

Prečo došlo k tejto ilúzii chorobovej karmy? Spomenula som si, že Majster povedal:

„Ak si ako praktizujúci zakaždým myslíte, že je to choroba, v skutočnosti si ju žiadate. Ak si žiadate chorobu, príde dovnútra vášho tela.“ (Šiesta lekcia, Čuan Falun)

Človek by povedal: „Ja som o to nežiadal, kto by už žiadal o chorobu?“ Ale Majster povedal, že ak si myslíme, že je to choroba, v skutočnosti si o ňu žiadame. Vari som sa o to neusilovala? Preto sa udiala ilúzia – pozvala som ju, pretože moja myseľ nebola spravodlivá.

Stretla som sa so spolupraktizujúcou a zdieľali sme svoje pochopenia. Povedala, že nedávno dvakrát po sebe počúvala Minghui podcast „Spomienky na Majstrovu milosť“. Spýtala som sa jej, čo si z toho najviac odniesla. Rozhodne povedala: „Nerozrieďovať Majstrove slová.“

Jej slová sa ma dotkli. Vedela som, že vo mne musia existovať nejaké skryté predstavy, ktoré spôsobili moje prenasledovanie, alebo musím mať nejaké iné aspekty neviery vo Fa.

Stiahla som si na prečítanie niekoľko zbierok článkov Minghui, vrátane „Spomienok na Majstrovu milosť“, „Prelomiť démona choroby“, „Prekročiť ľudskosť“ a „Nájsť záchranu, keď je človek zúfalý“. V zbierke „Nájsť záchranu v zúfalstve“ bolo zdieľanie praktizujúceho, ktoré mi prišlo poučné. Tento praktizujúci trpel predtým, ako začal praktizovať kultiváciu, nekrózou hlavice stehennej kosti. Aby potvrdil nadprirodzenú silu Dafa, išiel do nemocnice a nechal si urobiť nový röntgenový snímok po tom, ako začal praktizovať Dafa. Nový röntgenový snímok ukázal, že stehenná hlavica je úplne zdravá.

Lekár tohto praktizujúceho požiadal: „Priveďte mi toho pacienta, prosím.“ Praktizujúci povedal: „Röntgen je môj.“ Lekár si myslel, že mu len nerozumie, a tak to zopakoval. Praktizujúci znova povedal: „Röntgenový snímok je môj. Pozrite sa na mňa, môžem chodiť a behať.“ Lekár bol v úžase.

Jeho príbeh rozbil moju predstavu o tom, že „vidieť znamená veriť“. Táto moja skrytá predstava bola konečne odhalená. Získala som z toho nové pochopenie: kultivácia xinxingu je úplná len vtedy, keď sa pozriem dovnútra a použijem na vyriešenie problému princípy Fa.  Keď sa vyskytne ťažkosť, musím vždy použiť princípy Fa, aby ma viedli a vôbec nemyslieť a nekonať podľa ľudských predstáv.

Musím úplne a nekompromisne použiť Majstrov Fa, aby ma viedol, zistiť, čo od nás Majster žiada a vytrvať, kým danej veci úplne neporozumiem. Iba ak sa budeme dobre kultivovať, budú naše slová niesť silu Fa a môžeme lepšie zachraňovať ľudí a naplniť naše veľké predhistorické sľuby.

Tým sa moje obmedzené pochopenie končí. Prosím opravte ma, ak vidíte niečo nesprávne.