Oznam: Prihlášky študentov do Tanečného programu na Akadémii umení Fei Tian

(Minghui.org) Tanečný program na Akadémii umení Fei Tian oznamuje, že začalo obdobie prijímania prihlášok. Uchádzači musia byť praktizujúcimi Falun Dafa, alebo pochádzať z rodiny učeníkov Dafa. Do úvahy sa budú brať aj uchádzači, ktorí majú potenciál stať sa učeníkmi Falun Dafa.

Požiadavky:

1. Študenti: vek 13 rokov alebo menej a výška aspoň 1,74 m, alebo vek 15 rokov alebo menej a výška aspoň 1,76 m.

2. Študentky: vo veku 13 rokov alebo mladšie a s výškou aspoň 1,64 m, alebo vo veku 15 rokov alebo mladšie a s výškou aspoň 1,67 m.

3. Pre študentov aj študentky platí, že ich nohy musia byť aspoň o dvanásť centimetrov dlhšie ako horná časť tela.

4. Požiadavka na ohybnosť nôh: vertikálna a horizontálna šnúra musí mať uhol 180°.

Materiály k prihláške:

1. Každý uchádzač musí predložiť všeobecný životopis, profesijné skúsenosti a rodinné alebo vlastné skúsenosti s kultiváciou. Všeobecný životopis by mal obsahovať meno žiadateľa (meno by sa malo zhodovať s menom uvedeným v doklade totožnosti), pohlavie, dátum narodenia, miesto narodenia, krajinu štátnej príslušnosti, výšku, hmotnosť, zdravotný stav, adresu bydliska, e-mailovú adresu a telefónne číslo.

2. Žiadatelia by mali uviesť údaje o svojich rodičoch vrátane ich výšky, miesta narodenia a kultivačných skúseností.

3. Fotografie:

Fotky musia byť z posledného mesiaca a mali by obsahovať:

- foto celej postavy spredu, v stoji

- pohľad na postavu zboku, v stoji

- pohľad na postavu od chrbta, v stoji

- Vykonávanie šnúry (rozštepu)

- Vykonávanie mostíka

Uchádzači by mali mať na sebe tanečné alebo gymnastické oblečenie a fotograf by ich mal fotiť v drepe, aby sa presne zaznamenali fyzické vlastnosti uchádzača.

4. Pre formálne prijatie prihlášky musia byť všetky požadované materiály predložené spoločne.

5. Ak žiadateľ neprejde predbežným zhodnotením, alebo nepredložil materiály žiadosti v súlade s požiadavkami, alebo ak materiály chýbajú, sú sfalšované alebo nie sú v rozsahu tohto oznámenia o žiadosti, nedostane individuálnu odpoveď.

6. Uchádzači môžu podávať prihlášky online. Akadémia umení Fei Tian so sídlom v New Yorku následne zorganizuje konkurzy pre predbežne vybraných uchádzačov.

 

E-mailová adresa pre žiadosti mimo Číny:

admission@feitianacademy.org

Telefónne číslo pre prihlášky mimo Číny: +1-845-741-3914

E-mailová adresa pre prihlášky v Číne: feitian@minghui.org

 

Akadémia umení Fei Tian

15. mája 2023