Objasnenie

(Minghui.org) Boli sme informovaní, že niekto vytvoril falošnú webstránku, ktorá v mene Akadémie umení Fei Tian prijíma prihlášky. Na tomto mieste by sme radi objasnili, že Akadémia umení Fei Tian má len dve schránky na podávanie prihlášok:

1) admission@feitianacademy.org

2) kontaktnú stránku na webstránke Minghui.org (Kategória 7: Prihlášky na prijímacie konanie do Shenyun/Feitian)

Prihlášky z krajín mimo Číny by mali byť zasielané priamo na e-mailovú adresu admission@feitianacademy.org. Uchádzači z pevninskej Číny môžu posielať svoje prihlášky zo zahraničného e-mailu na uvedenú adresu, alebo prejsť na kontaktnú stránku na Minghui.org, vybrať kategóriu 7 a zaslať materiály podľa pokynov v oznámení o výberovom konaní.

 

Akadémia umení Fei Tian

20. júna 2024