Oznam: Prihlášky študentov na hudobný program Akadémie umení Fei Tian a na Katedru hudby Fei Tian College

(Minghui.org) Hudobný program na Akadémii umení Fei Tian a Katedra hudby Fei Tian College  prijímajú prihlášky študentov. Záujemcovia môžu posielať prihlášky online, kvalifikovaní uchádzači budú kontaktovaní a Fei Tian Akadémia umení so sídlom v New Yorku zorganizuje konkurz v polovici mája tohto roku.

 

Požiadavky na žiadateľa

1) Uchádzači musia byť študentmi so zameraním na hudbu, praktizujúci Falun Dafa prípadne z rodiny praktizujúcich Dafa, alebo tí, ktorí majú potenciál stať sa učeníkmi Falun Dafa.

2) Vek: minimálne 13 rokov. Výnimoční úchádzači vo veku 12 rokov sa môžu prihlásiť tiež.

3) Odborné požiadavky na uchádzačov o hudobný program: Hudobné zručnosti minimálne na úrovni predškolskej hudobnej školy.

4) Odborné požiadavky na uchádzačov o štúdium na hudobnom oddelení: Hudobná zručnosť minimálne na úrovni predškolskej hudobnej školy.

5) Hudobné nástroje: husle, viola, violončelo, kontrabas, flauta, pipa, klarinet, hoboj, fagot, trúbka, lesný roh, trombón a basový trombón.

Poznámka: tento rok už máme dostatočný počet záujemcov o flautu, harfu, erhu a pipu.

 

Požiadavky na materiály priložené k žiadosti

6) Uchádzači musia predložiť všeobecný životopis, profesijný životopis a kultivačné skúsenosti seba a svojej rodiny. Všeobecný životopis by mal obsahovať meno žiadateľa (meno by sa malo zhodovať s tým v doklade totožnosti), pohlavie, dátum narodenia, miesto narodenia, krajinu štátnej príslušnosti, výšku, zdravotný stav, adresu bydliska, e-mailovú adresu a kontaktné telefónne číslo.

7) Fotografie (za posledný mesiac): celé telo, čelný pohľad

8) Požiadavka na videozáznam: V prihlasovacích materiáloch by mali byť uvedené najnovšie videozáznamy z konkurzu, alebo odkazy na videozáznamy. Termín na predloženie videa bude stanovený v budúcom oznámení.

9) Všetky požadované materiály musia byť predložené spolu, aby sa prihláška považovala za formálne podanú.

10) Ak žiadateľ neprešiel predbežným kolom, alebo nepredložil požadované materiály žiadosti, prípadne materiály chýbajú, sú sfalšované, alebo nie sú v rozsahu oznámenia o žiadosti, nedostane individuálnu odpoveď.

11) Pre uchádzačov, ktorí prešli predbežným výberom, usporiadajú konkurzy Akadémia umení Fei Tian a Fei Tian College.

12) Kontaktné informácie: 

E-mailová adresa pre prihlášky mimo Číny: admission@feitianacademy.org

Tel. číslo: +1 845-741-3914 

E-mailová adresa pre prihlášky v Číne: feitian@minghui.org

 

Akadémia umení Fei Tian a Fei Tian College

15. januára 2024

aktualizované 19. marca 2024