Nemecko: Spomienka na predstavenie Falun Dafa vo Frankfurte pred 25 rokmi

(Minghui.org) Pri príležitosti 25. výročia prvej európskej konferencie výmeny skúseností Falun Dafa, ktorá sa konala vo Frankfurte, si niekoľko praktizujúcich, ktorí sa na tejto konferencii zúčastnili, pripomenulo svoje spomienky na predstavenie Falun Dafa v Nemecku.

V roku 1998 sa 30. a 31. mája vo Frankfurte nad Mohanom konala prvá Európska konferencia výmeny skúseností Falun Dafa. Pán Li Chung-č’, zakladateľ Falun Dafa (známeho aj ako Falun Gong), tu prednášal a odpovedal na otázky publika.

Pani Waltraud, ktorá konferenciu organizovala, spomína: „Zišlo sa viac ako 700 ľudí z celého sveta. Keď Majster prišiel na miesto stretnutia, všetci prítomní pocítili silnú energiu. Bola to naozaj nezabudnuteľná scéna.“

„Krátko po začiatku konferencie zdieľania skúseností Falun Dafa prišiel Majster,“ povedala pani Waltraud. „Cítila som sa povznesená Majstrovým veľkým súcitom, akoby som bola v nebi. Všetko bolo také krásne, plné šťastia. Mala som pocit, akoby sa celé moje telo a všetko rozplynulo a vystúpilo na vyššiu úroveň. Je to neporovnateľné a nedá sa to vyjadriť slovami. Na túto frankfurtskú konferenciu nikdy nezabudnem.“ Pri spomienke na konferenciu sa Waltraud podelila aj o niekoľko fotografií spred 25 rokov.

Na konferencii sa zúčastnila aj pani Ruan, ktorá začala praktizovať Falun Gong v roku 1996. Povedala, že deň pred konferenciou bola veľmi prechladnutá. Neustále jej tieklo z nosa a slzili jej oči. V deň konferencie sa o štvrtej hodine ráno ponáhľala do Frankfurtu. Povedala, že za celý deň zjedla len kúsok chleba a trochu ovocia, ale necítila sa hladná ani unavená. Podelila sa aj o to, ako „Potom, čo Majster prednášal, som počas obedňajšej prestávky zrazu zistila, že moje príznaky prechladnutia zmizli.“ Toto zistenie ju ohromilo. Pani Ruan, ktorá má doktorský titul, vysvetlila: „Je to úžasné. (Falun Dafa) sa líši od vedy, ktorú sme poznali. Je to úplne nová vec, ale je skutočná.“

Po konferencii pán Li Chung-č’ prijal aj pozvanie na rozhovor pre ZDF, jednu z najväčších televíznych staníc v Európe.

Image
Nemecká TV stanica ZDF robí rozhovor s pánom Li Chung-č’, v roku 1998.

Na druhý deň, 31. mája, sa pán Li vrátil na konferenciu, aby odpovedal na otázky praktizujúcich. Po skončení podujatia sa odfotil so študentami z rôznych krajín. Pani Waltraud spomína: „Všetci sa s Majstrom rozprávali a fotili. Bolo to ako veľké rodinné stretnutie.“

Pani Ruan k tomu dodala: „Po konferencii som veľmi chcela zdieľať takéto dobré cvičenie s ľuďmi v Nemecku.“

Počas uplynulých 25 rokov si praktizujúci vo Frankfurte cenili svoj vzťah so zakladateľom Falun Dafa, Majstrom Li Chung-č’, ako aj s Falun Dafa. Svoju kultivačnú prax vedú podľa princípov Pravdivosti, Súcitu a Znášanlivosti a Falun Dafa už predstavili aj mnohým ďalším ľuďom.

Šírenie Falun Dafa v Nemecku

Frankfurt sa nachádza v centre Nemecka a je dôležitým finančným, dopravným, obchodným a výstavným európskym centrom. Zároveň je to piate najväčšie mesto v Nemecku.

Pani Zhou, ktorá odišla do Frankfurtu pracovať v 90. rokoch, začala praktizovať Falun Gong začiatkom roka 1996. Spomína: „Falun Gong bol v Číne predstavený v roku 1992 a už v roku 1997 bol v Číne veľmi populárny. V tom čase boli vo Frankfurte len dvaja alebo traja praktizujúci a Čuan Falun, hlavný text Falun Gongu, ešte nebol preložený do nemčiny.“ S cieľom umožniť nemeckej verejnosti naučiť sa túto prax zorganizovalo niekoľko praktizujúcich z Frankfurtu a okolitých miest na jeseň roku 1997 prvý bezplatný deväťdňový kurz v Nemecku.

Neskôr, keď sa cvičenia už učilo viac ľudí, vybrali si za miesto spoločných cvičení park Grüneburg v centre mesta. Praktizujúci z Mainzu, Wiesbadenu, Heidelbergu a ďalších okolitých miest sa tiež pripojili k spoločným cvičeniam a štúdiu Fa (učení Falun Dafa).

Image
Spoločné cvičenie v parku Grüneburg

Pani Waltraud spomína: „V roku 1997 uverejnili miestne noviny článok o Falun Gongu, ktorý napísal jeden praktizujúci. Potom nás ľudia neustále kontaktovali a chceli sa naučiť cvičenia. Založili sme teda ďalšie cvičebné miesto v Schlossparku v Heidelbergu. Čoskoro tam už bolo viac ako štyridsať praktizujúcich.“

Pani Zhou povedala: „V tej dobe sme spolu cvičili tri dni v týždni a dva dni v týždni sme spoločne čítali Fa. Boli sme ako veľká rodina.“

Miestni praktizujúci dodnes vytrvalo cvičia v parku každú nedeľu. Počas pandémie COVID sa riadili vládnymi nariadeniami, ale pokračovali v cvičení v nedeľu.

Stále viac ľudí sa dozvedá o Falun Dafa a podporuje snahy praktizujúcich o odhalenie prenasledovania

Od roku 1999, keď Čínska komunistická strana (ČKS) začala Falun Dafa prenasledovať, praktizujúci už 24 rokov pokračujú v rôznych pokojných informačných akciách v centre Frankfurtu. Hovoria s ľuďmi o Falun Dafa a o tom, ako ČKS túto prax prenasleduje. Ich vytrvalé úsilie pomohlo mnohým politikom aj verejnosti pochopiť Falun Dafa a podporiť princípy Dafa: Pravdivosť, Súcit a Znášanlivosť.

Image
Praktizujúci vo Frankfurte predstavujú Falun Dafa a informujú o prenasledovaní zo strany ČKS.

V priebehu rokov už podpísalo mnoho ľudí petície na podporu úsilia praktizujúcich o ukončenie prenasledovania v Číne. Niektorí spomenuli, že často vidia aktivity praktizujúcich v centre mesta a sú svedkami ich láskavosti, pokoja a vytrvalosti. Mnohí povzbudzujú praktizujúcich, aby v tomto úsilí vytrvali.

Ulrike Nissen, poslankyňa nemeckého parlamentu, v rozhovore s reportérom Minghui v máji 2019 povedala, že obdivuje praktizujúcich Falun Gongu za to, že každý týždeň vychádzajú do ulíc, aby upozornili na prenasledovanie. Povedala: „Vaše neutíchajúce úsilie je obdivuhodné a ľudia pred vami nemôžu zatvárať oči.“

Praktizujúci Falun Gongu sa riadia princípmi Pravdivosť, Súcit a Znášanlivosť. „Toto sú hodnoty, ktoré treba bezpodmienečne podporovať, a to na celom svete – bezpodmienečne,“ vyhlásila Ulrike Nissen.

Image
Poslankyňa nemeckého parlamentu, Ulrike Nissen, predniesla prejav počas osláv Svetového dňa Falun Dafa vo Frankfurte 11. mája 2019.

Michel Gahler, poslanec Európskeho parlamentu, sa o prenasledovaní Falun Gongu zo strany ČKS dozvedel už v roku 2005. V posledných rokoch sa zúčastnil na mnohých aktivitách praktizujúcich Falun Gongu vo Frankfurte, aby im vyjadril svoju podporu. Dňa 6. mája 2023 sa opäť prišiel zúčastniť na oslavách Svetového dňa Falun Dafa, kde predniesol svoj prejav.

Pán Gahler vyhlásil: „Podľa mojich dlhoročných skúseností sú praktizujúci Falun Gongu skupinou mierumilovných, čestných a dobrosrdečných ľudí. Prinášajú pozitívny vplyv do svojho okolia a prispievajú k mierovému spolunažívaniu medzi ľuďmi. Pravda, súcit a tolerancia sú základnými princípmi budovania mierovej, demokratickej a otvorenej spoločnosti.“

Image
6. mája 2023, počas oslavy Svetového dňa Falun Dafa, prišiel poslanec Európskeho parlamentu Michael Gahler vyjadriť svoju podporu.

Poslanec Gahler tiež odsúdil dlhodobé ignorovanie ľudských práv zo strany ČKS a jej prenasledovanie náboženských skupín. Povedal: „To, čo dnes vidíme, sú oslavy [praktizujúcich], ktorí spievajú a tancujú, ale keby praktizujúci Falun Gongu takto oslavovali v Číne, boli by brutálne prenasledovaní. Zakladateľ [Falun Gongu] a jeho učeníci vynaložili všetko úsilie na to, aby sa [prenasledovanie] skončilo. Dúfame, že Čína sa dočká lepšej budúcnosti.“