Ako láskavé skutky vytvárajú lepšiu spoločnosť

(Minghui.org) Platón raz povedal: „Dobré skutky dávajú silu nám samým a inšpirujú k dobrým skutkom aj ostatných.“ V Číne staroveký mudrc Lao-c’ podobne napísal: „Najvyššia dobrota je ako voda. Voda prospieva všetkým veciam a nesúťaží s nimi.“ Ak je teda spoločenská atmosféra dobra taká prospešná, ako sa vytvára? Tu sú dva príbehy, ktoré s tým súvisia.

Vytváranie príkladov

Podľa knihy Dejiny dynastie Song bol Chen Yaozuo z dynastie Song láskavým a zároveň šetrným človekom. Hoci bol jeho otec vysoký úradník, Chen často opravoval pokazené predmety v domácnosti a opravoval i staré oblečenie – nevyhadzoval veci len tak. Keď išiel na inšpekciu a videl divé zvieratá, poučoval svojich pomocníkov, aby im neubližovali.

Keď Chen slúžil ako úradník v meste Shouzhou (v dnešnej provincii Anhui), nastal hladomor. Keďže Chen vedel, že mnohí ľudia hladujú, začal rozdávať obilie a zariadil, aby pre hladných bolo pripravené jedlo. Keď sa to dozvedeli ďalší úradníci a niektoré bohaté rodiny v Shouzhou, nasledovali jeho príklad. Darovalo sa veľké množstvo potravín a zachránili sa desaťtisíce životov.

Keď kancelár Lyu Yijian odišiel do dôchodku, cisár Renzong z rodu Song ho požiadal, aby mu odporučil nástupcu. Lyu odporučil Chena so slovami, že Chen má „hlboké pochopenie pre to, ako žijú obyčajní ľudia“. Chen bol neskôr vymenovaný za kancelára.

Zavedenie ľuďom prospešných postupov

Kniha Sui dokumentuje príbeh Xin Gongyiho. Od mladosti usilovne študoval a keď bol úradníkom, staral sa o svoj ľud. Keď bol Xin guvernérom mesta Minzhou (v dnešnej provincii Gansu), zistil, že mnohí ľudia sa nechcú starať o chorých členov rodiny zo strachu, že sami ochorejú. Bolo to tak dokonca aj medzi rodičmi a deťmi alebo manželom a manželkou. To znamenalo, že mnohí ľudia, ktorí ochoreli, zbytočne zomreli.

Xin sa obával, že ľudia strácajú zmysel pre láskavosť a synovskú oddanosť a rozhodol sa s tým niečo urobiť. Poslal nižších úradníkov, aby vyhľadali chorých ľudí a priviedli ich na chodbu do jeho vlastného domu. Na chodbe si zriadil posteľ a počas práce zostával s chorými od svitania do súmraku. Xin za vlastné peniaze kupoval lieky a platil lekárom, aby týchto pacientov liečili. Pomáhal im aj pri stravovaní. Vďaka tomu sa mnohí z nich uzdravili.

Xin potom pozval rodiny pacientov, aby prišli. „Keď ľudia v minulosti opustili svojich chorých rodinných príslušníkov, pacienti zomreli. Teraz som ich sem priviedol a zostal som s nimi každý deň. Keby starostlivosť o chorých spôsobila, že človek ochorie, už dávno by som bol chorý,“ povedal. „Ja som však v poriadku a pacienti sa uzdravili.“

S pocitom viny v srdci mu ľudia poďakovali a odišli so svojimi uzdravenými rodinnými príslušníkmi. Ľudia sa potom začali viac starať jeden o druhého.

Záver

Konfucius povedal: „Keď sa spoločnosť riadi nebeským zákonom... Tí, čo majú cnosť a talent, sú vymenovaní [za úradníkov] a ľudia sú čestní a harmonickí. Výsledkom je, že ľudia sa správajú aj k cudzím, akoby to boli ich vlastní rodičia alebo vlastné deti. Vďaka tomu je o starších ľudí postarané, dospelí čo najlepšie využívajú svoje sily a mládež môže rásť a rozvíjať sa.“

Toto je možné len vtedy, keď má široká verejnosť v srdci láskavosť.

V dnešnej Číne však vodcovia Čínskej komunistickej strany (ČKS) bojujú len za zachovanie vlastných záujmov a zaťahujú čínsky ľud do svojich machinácií. Potláčajú a klamú bežných ľudí, pričom tiež prenasledujú nevinných praktizujúcich Falun Gongu pre ich vieru v Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť. Tieto kroky privádzajú Čínu na cestu nestability. Jediným spôsobom ako sa vyhnúť nepokojom, je dištancovať sa od ČKS a odmietnuť jej ideológiu boja.