Mnohé krajiny prijímajú zákony proti násilným odberom orgánov, ktorých sa dopúšťa ČKS

(Minghui.org) Začiatkom roka 2006 Annie (pseudonym), zamestnankyňa nemocnice v Shenyangu, odhalila, že Čínska komunistická strana (ČKS) schvaľuje odoberanie orgánov praktizujúcim Falun Gongu ešte za ich života. Jej bývalý manžel (lekár) odobral praktizujúcim Falun Gongu približne 2 000 očných rohoviek. V tom istom roku Peter (pseudonym) prezradil denníku Epoch Times dôverné informácie o tom, že ČKS prevádzkuje tajný koncentračný tábor pre praktizujúcich Falun Gongu v okrese Sujiatun, mesto Shenyang, provincia Liaoning.

V tom čase to mnohí ľudia spochybňovali. Považovali za nepredstaviteľné, že by niekto mohol ľuďom odstraňovať obličky, pečeň a rohovky ešte za ich života, keďže by to bolo veľmi kruté. Začalo sa však objavovať čoraz viac svedeckých výpovedí a nezávislých správ. Viac ako 2 000 hlasových záznamov odhalilo, že zločiny inicioval bývalý vodca ČKS Jiang Zemin. Na základe smernice ČKS a jej armády vytvorili väznice, súdy a nemocnice v Číne tajný ilegálny reťazec dodávok orgánov.

V júli 2006 kanadský právnik v oblasti ľudských práv David Matas a bývalý štátny tajomník (pre Áziu a Tichomorie) David Kilgour uverejnili správu, v ktorej podrobne zdokumentovali, ako boli praktizujúci Falun Gongu vraždení kvôli svojim orgánom. Nazvali to „novou formou zla na tejto planéte“. Počas vyšetrovania páni Matas a Kilgour zhromaždili ďalšie dôkazy a v roku 2009 publikovali správu Krvavá žatva: Odoberanie orgánov praktizujúcim Falun Gongu v Číne.

Snemovňa reprezentantov Spojených štátov prijala 13. júna 2016 rezolúciu č. 343, v ktorej vyzýva ČKS, aby okamžite zastavila odoberanie orgánov praktizujúcim Falun Gongu a ďalším väzňom svedomia. Rezolúcia tiež požaduje spoľahlivé, transparentné a nezávislé vyšetrenie tejto záležitosti.

Čínsky tribunál pod vedením Sira Geoffreyho Nice KC tieto záležitosti niekoľko mesiacov vyšetroval a 17. júna 2019 oznámil, že „násilné odoberanie orgánov sa v Číne vykonáva už roky v značnom rozsahu, a že praktizujúci Falun Gongu boli jedným – a pravdepodobne hlavným – zdrojom dodávok orgánov“. „Páchanie zločinov proti ľudskosti voči Falun Gongu... bolo dokázané bez dôvodných pochybností...“

Celý rozsudok Čínskeho tribunálu bol uverejnený 1. marca 2020. Dokument obsahuje 160 strán textu a viac ako 300 strán výpovedí svedkov. Sir Nice KC uviedol, že od zverejnenia rozsudku nikto nespochybnil jeho podrobnosti.

Medzinárodné spoločenstvo venuje čoraz väčšiu pozornosť zločinu ČKS – odoberaniu orgánov. Mnohé krajiny prijali právne predpisy, aby zabránili svojim občanom odchádzať do Číny na nelegálne transplantácie orgánov. Niektoré zákony sankcionovali aj osoby z Číny zapojené do odberov orgánov, vrátane odobratia ich pasov, zmrazenia ich majetku a uloženia trestu odňatia slobody až na 20 rokov, spolu s pokutou vo výške jedného milióna dolárov.

Španielsko

Španiel Oscar Garay odišiel 11. novembra 2008 do Tianjinu na nelegálnu transplantáciu orgánov. Procedúra trvala 20 dní a stála 130 000 dolárov. Keď Garay v roku 2010 o svojej ceste hovoril, verejnosť sa dozvedela, že pečeň, ktorú dostal, pochádzala z nelegálneho zdroja.

Španielska vláda a médiá tomu začali venovať pozornosť. V roku 2010 bol revidovaný zákon o transplantácii orgánov, ktorý zakazuje španielskym občanom prijímať nelegálne transplantované orgány. Každý, kto tento zákon poruší, bude čeliť právnym dôsledkom.

Okrem toho každému, kto sa zúčastňuje na nelegálnych transplantáciách, propaguje ich alebo ich organizuje, hrozí tri až 12 rokov väzenia. Po druhé, ak osoba dostane orgán a vie, že pochádza z nelegálneho zdroja, bude obžalovaná. Po tretie, potrestané budú všetky organizácie zapojené do nelegálnych transplantácií orgánov, alebo do obchodu s orgánmi. To zahŕňa združenia, spoločnosti aj nemocnice.

Spojené štáty americké

Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu schválila 27. marca 2023 návrh zákona (413 hlasov za, 2 proti), ktorý sa stavia proti štátom schválenému násilnému odoberaniu orgánov v Číne. Tento zákon, známy aj pod názvom „H.R.1154 - The Stop Forced Organ Harvesting Act of 2023“, bol prvým zákonom prijatým dvojstrannou väčšinou, ktorý má potrestať Čínsku komunistickú stranu (ČKS) za tieto zločiny.

2023-8-22-203610-0
Kapitol USA
2023-8-22-203610-1
Zákon H.R.1154 proti štátom schválenému násilnému odoberaniu orgánov v Číne bol schválený 27. marca.

V zákone sa uvádza: „Prezident musí oznámiť Kongresu zoznam osôb, ktoré umožňujú (1) násilný odber orgánov alebo (2) obchodovanie s ľuďmi na účely odberu orgánov. Na každú osobu uvedenú na zozname musí prezident uvaliť majetkové a vízové sankcie.“

Okrem toho „Ministerstvo zahraničných vecí môže zamietnuť alebo odobrať pas osobe, ktorá bola odsúdená za federálny trestný čin vedomého prevodu akéhokoľvek ľudského orgánu za odmenu, na použitie pri transplantácii, ak táto osoba (1) podlieha trestu odňatia slobody alebo prepusteniu pod dohľadom vyplývajúcim z tohto odsúdenia a (2) pri páchaní tohto trestného činu použila pas, alebo prekročila medzinárodnú hranicu.“

Okrem toho zákon ukladá za takéto trestné činy: 1) občianskoprávne sankcie, vrátane pokuty až do výšky 250 000 USD a 2) trestnoprávne sankcie vrátane pokuty až do výšky 1 milióna USD a odňatia slobody najviac na 20 rokov.

Autorom tohto právneho predpisu je zástupca Snemovne reprezentantov Chris Smith (republikán), spolupredseda Kongresovo-výkonnej komisie pre Čínu, ktorý prehlásil: „Tieto zločiny proti ľudskosti sú nepredstaviteľné.“

„K etnickým skupinám, ktoré sa stali terčom masového odberu orgánov, patria Ujguri, ktorí trpia prebiehajúcou genocídou od Xi Jinpinga, a [praktizujúci] Falun Gong[u], ktorých pokojná meditačná a cvičebná prax – a výnimočne dobrý zdravotný stav – robia ich orgány veľmi žiadanými.“

Republikánsky senátor Tom Cotton a demokratický senátor Chris Coons, spolu s ďalšími viac ako desiatimi senátormi, iniciovali senátnu verziu tohto právneho predpisu.

Európska únia

Európsky parlament 12. decembra 2013 prijal uznesenie, v ktorom „vyjadruje hlboké znepokojenie nad pretrvávajúcimi a dôveryhodnými správami o systematickom, štátom povolenom odoberaní orgánov väzňom svedomia v Čínskej ľudovej republike, ktorí s tým nesúhlasia, vrátane veľkého počtu praktizujúcich Falun Gongu väznených pre svoje náboženské presvedčenie, ako aj príslušníkom iných náboženských a etnických menšín.“  Rezolúcia vyzýva ČKS, aby okamžite prepustila všetkých väzňov svedomia. Odporúča tiež, aby sa uskutočnilo dôkladné a transparentné vyšetrovanie tohto nemorálneho správania.

Európsky výbor ministrov prijal 9. júla 2014 aj Dohovor proti obchodovaniu s ľudskými orgánmi. Zakázal nadnárodný nezákonný obchod s orgánmi a požiadal svoje členské krajiny, aby takéto zločiny zastavili.

Tento dohovor je platný v prvých piatich štátoch, ktoré ho doteraz ratifikovali: Albánsko, Česká republika, Malta, Moldavská republika a Nórsko. Dohovor podpísalo aj ďalších 17 krajín vrátane Belgicka, Grécka, Talianska, Írska a Lotyšska.

V apríli 2019 Belgicko prijalo nový zákon, ktorý kriminalizuje všetky činnosti spojené s nákupom a predajom ľudských orgánov na komerčné účely.

Veľká Británia

2023-8-22-203610-2
Britský Zákon o zdravotnej starostlivosti sa stal parlamentným zákonom v apríli 2022

Zákon o zdravotnej starostlivosti sa stal zákonom britského parlamentu koncom apríla 2022. Na základe etických rizík zakázal občanom Spojeného kráľovstva cestovať do Číny alebo iných krajín s cieľom nákupu orgánov na transplantáciu. Tento zákon tiež označuje občanov Spojeného kráľovstva zapojených do obchodu s orgánmi ako zločincov.

Zákon je rozšírením existujúcich právnych predpisov Veľkej Británie. Okrem zákazu domáceho obchodu s ľudskými orgánmi sú v ňom doplnené aj podrobnosti týkajúce sa zahraničného obchodu. Britské médiá uviedli, že tento zákon je výsledkom spoločného úsilia poslancov parlamentu, ktorí sa snažia ukončiť násilné odbery orgánov v Číne.

Taliansko

V decembri 2016 taliansky parlament schválil návrh zákona, ktorý ukladá prísny trest komukoľvek, kto predáva ľudské orgány. Právny predpis nadobudol účinnosť 7. januára 2017.

Podľa zákona hrozí každému, kto sa podieľa na obchodovaní, predaji, kúpe, získavaní alebo spracovaní orgánov zo živých ľudí, trest odňatia slobody na 3 až 12 rokov a pokuta od 300 000 do 500 000 EURO. Ak je za čin zodpovedný zdravotnícky pracovník, bude mu zakázané vykonávať toto povolanie na celý život.

Kanada

2023-8-22-203610-3
Návrh zákona S-223 (Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákonník a Zákon o imigrácii a ochrane utečencov [obchodovanie s ľudskými orgánmi]) bol 14. decembra 2022 jednomyseľne schválený v Kanadskom parlamente.

Kanadská Dolná snemovňa 14. decembra 2022 jednomyseľne schválila 324 hlasmi návrh zákona S-223 o boji proti nezákonnému odoberaniu ľudských orgánov a obchodovaniu s nimi. Návrh zákona sa považuje za dôležitý právny základ pre zastavenie násilných odberov  orgánov.

Pôvodným autorom návrhu zákona S-223 bola senátorka Salma Ataullahjan. V návrhu zákona navrhuje posilniť kanadskú právnu úpravu obchodovania s ľudskými orgánmi zmenou trestného zákonníka s cieľom vytvoriť nový trestný čin obchodovania s ľudskými orgánmi a tiež rozšíriť extrateritoriálnu jurisdikciu pre tento nový trestný čin. Cieľom návrhu zákona je tiež zmeniť a doplniť zákon o prisťahovalectve a ochrane utečencov, aby bol trvalým obyvateľom alebo cudzím štátnym príslušníkom zakázaný vstup do Kanady, ak sa podieľajú na odoberaní orgánov bez informovaného súhlasu a na obchodovaní s nimi.

Izrael

Izrael v roku 2012 zaviedol právne predpisy, ktoré zakazujú jeho občanom cestovať do zahraničia za nelegálnymi orgánmi, čo je známe ako „orgánová turistika“. Táto legislatíva tiež zakázala poisťovniam preplácať orgánovú turistiku v Číne.

Taiwan

Taiwanský kongres schválil 12. júna 2015 nové zmeny a doplnenia už existujúceho zákona o transplantácii ľudských orgánov, čím vznikol nový zákon o obchodovaní s orgánmi (OTL) s ďalekosiahlym dosahom. Týmto prelomovým právnym predpisom Taiwan prijal jeden z najrozsiahlejších zákonov o transplantáciách na svete.

Zákon zakazuje predaj, nákup a sprostredkovanie orgánov a transplantačnú turistiku. Ministerstvo zdravotníctva bude teraz od veľkých zdravotníckych zariadení a lekárov vyžadovať, aby pri žiadostiach o platby zdravotného poistenia po operácii v zahraničí po návrate domov registrovali krajinu všetkých zdrojov orgánov a informácie o nemocnici (vrátane identifikácie chirurga), v ktorej pacientom transplantovali orgány. Pacientom, ktorí dostanú nelegálnu transplantáciu orgánov v zahraničí, bude hroziť až päť rokov väzenia a pokuta 1,5 milióna taiwanských dolárov. Ak sa lekári zapoja do sprostredkovania orgánov, bude im zrušená lekárska licencia.

Najnovšie právne predpisy

Kevin Lamoureux, kanadský parlamentný tajomník a poslanec za severný Winnipeg v Manitobe, v júli 2023 povedal, že kanadská vláda by mala využiť každú jednu príležitosť a vyzvať na ukončenie prenasledovania praktizujúcich Falun Dafa v Číne.

Lamoureux už roky venuje pozornosť odberom orgánov zaživa zo strany ČKS a pracuje na legislatíve, ktorá by tieto činy zastavila. Povedal, že takmer všetci Kanaďania berú túto otázku vážne: „Vidieť ľudí, ktorí sú ešte pri živote a orgány sú im vytrhávané z tela, načo sú ponechaní na smrť, je hrozné. Ako človek, ktorý verí v dôležitosť ľudských práv, to považujem za úplne neprijateľné.“

„Myslím, že je to pravdepodobne najdôležitejšia vec, pretože či už ide o Kanadu alebo podobne zmýšľajúce krajiny, verím, že nakoniec to bude tlak ich vlád, ako aj tlak zvnútra krajín ako je Čína, ktoré nakoniec prinesú zmenu k lepšiemu,“ povedal.

Tony Brunt, bývalý člen mestskej rady novozélandského Wellingtonu, v júli 2023 povedal: „ČKS organizuje odbery orgánov a vraždy nevinných ľudí. Je to čin nepochopiteľného zla. Režim ČKS je diktátorský režim, ktorý spáchal najhorší zločin proti ľudskosti od holokaustu počas druhej svetovej vojny, [je to] režim, ktorý pôsobí za hranicami našej planetárnej civilizácie.“

„Porušovanie ľudských práv zo strany Čínskej komunistickej strany je rozsiahle a dlhodobé. Autoritatívny systém zavedený ČKS je hrozbou nielen pre čínskych občanov, ale aj pre zavedené civilizačné normy a ľudské práva na celom svete,“ povedal.

Brunt uviedol, že ČKS je nezákonná organizácia a jej porušovanie ľudských práv, mučenie a vraždy schvaľované súdnictvom, políciou a väzenským systémom, ako aj zločiny spojené s odberom a transplantáciou orgánov, by mali byť vyšetrené.