Oznam: Prihlášky študentov na Hudobný program na Akadémii umení Fei Tian a na Katedru hudby na Fei Tian College

(Minghui.org) Hudobný program na Fei Tian Académii umení a Katedra hudby na Fei Tian College teraz prijímajú prihlášky študentov.

Požiadavky na žiadateľov

1) Uchádzači musia byť študenti so zameraním na hudbu, učeníci Falun Dafa, alebo z rodiny učeníkov Dafa, alebo tí, ktorí majú potenciál stať sa učeníkmi Falun Dafa.

2) Veková požiadavka: minimálne 13 rokov.

3) Odborné požiadavky na uchádzačov o Hudobný program: Hudobné zručnosti minimálne na úrovni predškolského konzervatória.

4) Odborné požiadavky na uchádzačov o štúdium na Hudobnom oddelení: Hudobná zručnosť minimálne na úrovni predškolskej hudobnej školy.

5) Nástroje: husle, viola, violončelo, kontrabas, flauta, harfa, klarinet, hoboj, fagot, trúbka, lesný roh, trombón a basový trombón.

Poznámka: tento rok už máme dostatočný počet záujemcov o pipu a erhu.

 

Požiadavky na materiály priložené k žiadosti

6) Uchádzači musia predložiť všeobecný životopis, profesijný životopis a kultivačné skúsenosti svoje, aj svojej rodiny. Všeobecný životopis by mal obsahovať meno žiadateľa (meno by sa malo zhodovať s menom uvedeným v doklade totožnosti), pohlavie, dátum narodenia, miesto narodenia, krajinu štátnej príslušnosti, výšku, zdravotný stav, adresu bydliska, e-mailovú adresu a kontaktné telefónne číslo.

7) Nedávne fotografie (za posledný mesiac): celé telo, čelný pohľad

8) Videozáznam: V prihlasovacích materiáloch by mali byť uvedené najnovšie videozáznamy z konkurzu, prípadne odkazy na videozáznamy. Termín na predloženie videa je 31. máj 2023.

9) Všetky požadované materiály musia byť predložené spolu, aby sa prihláška považovala za formálne podanú.

10) Ak uchádzač neprejde predbežným review, alebo nepredložil požadované materiály, či niektoré materiály chýbajú, sú sfalšované, alebo nie sú v rozsahu oznámenia žiadosti, nedostane individuálnu odpoveď.

11) Pre uchádzačov, ktorí prešli predbežným výberom, usporiadajú konkurzy Akadémia umení Fei Tian a Vysoká škola Fei Tian.

12) Kontaktné informácie:
E-mailová adresa pre prihlášky mimo Číny: admission@feitianacademy.org

Tel. číslo: +1 845-741-3914

E-mailová adresa pre prihlášky v Číne: feitian@minghui.org

 

Akadémia umení Fei Tian a Fei Tian College

15. mája 2023