[Oslava Svetového dňa Falun Dafa] Ľudia okolo mňa sa menia, keď sa dobre kultivujem

(Minghui.org) Pracujem v zdravotníctve a Falun Dafa praktizujem už viac ako desať rokov. Z dieťaťa, ktoré sa cítilo požehnané, že získalo Fa, som vyrástla na mladú ženu s túžbou pomáhať trpiacim v tomto svete. Ako praktizujúca Dafa často v tichosti uvažujem o svojich nedostatkoch na základe učenia Dafa.

V tomto procese som si všimla, že ľudia okolo mňa sa pomaly menia a skutočne cítia silu Dafa.

Zmeny u môjho manžela

Keď som začala praktizovať Dafa, konflikty doma boli veľmi intenzívne. Vzhľadom na propagandu Čínskej komunistickej strany (ČKS), ktorá túto prax neúnavne očierňovala, môj manžel odmietal počúvať alebo veriť čomukoľvek, čo súviselo s Dafa. Zrejme v tom zohral úlohu tiež môj kultivačný stav.

Takmer každú noc ma manžel vytiahol z postele a karhal ma. Bola som v tej dobe pod veľkým tlakom, ale odmietala som ustúpiť a nebrala som ohľad na jeho pocity. Snažila som sa mu vysvetliť fakty, ale odmietal počúvať a zahadzoval všetky informácie o Dafa, ktoré som mu dala. Aj ďalej som pracovala na tom, čo sa od praktizujúcich Dafa vyžaduje, nikdy som ale nepomyslela na kultivovanie súcitu.

Ako som v kultivácii dozrievala, začala som si uvedomovať, že musím venovať pozornosť pocitom iných ľudí, pretože praktizujúci sa nesnažia o nič pre seba – jednoducho chcú zachrániť iných. Len keď sme úprimní, môžeme pohnúť srdcom ľudí. Keď som to začala takto robiť, spozorovala som, že môj manžel sa mení.

Keď sa naša dcéra pripravovala na prijímacie skúšky na univerzitu, manžel sa obával o jej výsledky. Spýtal sa ma: „Ako človek, ktorý praktizuje kultivačnú cestu, čo myslíš, akých  pripútaností by sme sa mali vzdať?“ Jeho otázka ma naozaj prekvapila. Môj manžel bol ateista a veril Darwinovej evolučnej teórii a tomu, že ľudia pochádzajú z opíc. Začal však čítať náboženské veci a počas čínskeho nového roka dokonca obetoval božstvám knedličky. Raz povedal: „Nikto nie je väčší darebák ako ČKS.“

Vždy, keď som hovorila o kultivácii, dostal záchvat hnevu. Kedykoľvek som sedela v lotosovej pozícii, tlačil mi nohy dole. Teraz môžem ráno hodinu meditovať a on pokojne sedí vedľa mňa. Kedysi vyhadzoval všetko, čo sa týkalo Dafa. Teraz môžem doma počúvať audio prednášky. Chvíľu síce ešte potrvá, kým skutočne pochopí, o čom Dafa je, ale všimla  som si, že ako som sa zlepšovala v kultivácii, ľudia okolo mňa sa začali meniť pozitívnym smerom.

Zmeny u mojej dcéry

Keď sú deti staršie, často odmietajú počúvať dospelých, ktorí im dohovárajú. Aj keď sa iba  snažíme poukázať na ich zlé návyky, odmietajú počúvať. Ak ich pokarháte za to, že jedia sladkosti a neustále hrajú hry na mobile, budú sa sťažovať, že ich obťažujete. Uvedomila som si, že správanie mojej dcéry je na moju kultiváciu.

Dafa nás učí pozerať sa do svojho vnútra, takže som správanie svojej dcéry začala považovať za zrkadlo svojich nedostatkov: Aj ja som napríklad pripútaná k jedlu. Mala som rada sladké, kyslé a korenené veci. Nie je aj toto pripútanosť? Keď som venovala pozornosť tomu, aby som sa tejto pripútanosti zbavila, všimla som si, že moja dcéra jedla menej sladkostí. Keď som unavená, tiež vezmem do ruky mobilný telefón, začnem si pozerať videá a než sa nazdám, prejdú dve hodiny. Začala som teda skracovať čas, ktorý som strávila na telefóne. Aj moja dcéra odložila telefón a požiadala ma, aby som s ňou šla na prechádzku. Bola to pre ňu príležitosť podeliť sa so mnou o svoje myšlienky. 

Deti sú pre svojich rodičov zrkadlom, takže vždy, keď vidím, že niečo nie je v poriadku s mojou dcérou, najprv sa pozriem na seba. Často bez toho, aby som musela čokoľvek povedať, sa aj moja dcéra zmení. Pokiaľ sa úprimne kultivujem, je to oveľa lepšie ako sekírovať dcéru. 

Postupné zmeny mojej sestry 

Moja sestra je kresťanka a po dlhé roky sme sa hádali o viere. Ona ostala žiť v našom rodnom meste a ja nie, takže sa vidíme len raz do roka. Vždy, keď som prišla domov, vysvetľovala som jej fakty o Falun Dafa.

Odmietala ma však počúvať a dokonca mi recitovala Bibliu. Často hovorila, že to, čo praktizujem, je falošné a nedá sa tomu veriť. Keďže Biblia spomínala výskyt falošných svätých, uverila, že Boh je len jeden a všetci ostatní sú falošní, nie spravodliví. Nevedela som sa pri nej opakovane ubrániť hádke, až deti hovorili: „Musíme vás opäť počúvať, ako sa hádate?“ 

Ani jedna z nás nedokázala presvedčiť tú druhú. Vedela som, že sa mýlim, a že ju takto nemôžem zachrániť, no nevedela som sa zlepšiť vo svojej kultivácii. Postupne som teda začala venovať pozornosť obmedzovaniu svojej túžby získať v hádkach prevahu. Prestala som byť podráždená, keď hovorila veci, ktoré som nechcela počuť. Potom som zistila, že si moja sestra vypočula, čo som povedala, a dokonca so mnou súhlasila!

Prestali sme sa hádať a dokonca sme dosiahli zhodu v niektorých otázkach, napríklad v tom, že ateizmus je zlý a Satan očierňuje Boha a ničí ľudí. Keď som sa vzdala snahy dokázať, že mám pravdu, prestala som túžiť zmeniť druhých. Bola som schopná vysvetliť učenie Dafa a ľudia okolo mňa sa menili.

Zmeny u kolegov

V súčasnosti sa v Číne korupcia zdravotníctva stala normou. Keď som sa stala lekárkou, prestala som prijímať úplatky. Postupne aj spolupracovníci na mojom oddelení prestali prijímať dary a večere „zadarmo“. Môj manažér sa čoraz viac snaží presadzovať etiku v práci. Keď na pracovisku vyberali vedúceho oddelenia, odporučila som svojho kolegu, hoci som bola služobne staršia. Tento kolega sa stal potom vedúcim. Keď som mu povedala fakty o prenasledovaní, nežiadali ho, aby sa stal členom strany. V práci sa situácia postupne zlepšuje a mnohí pacienti nám dôverujú.

Zo zmien v mojom okolí som pochopila, prečo nám ako praktizujúcim Majster často hovorí, že musíme potvrdzovať Fa. Naše činy objasňujú pravdu a preukazujú, aký je Dafa úžasný. Môže zmeniť jednotlivcov, rodiny, spoločnosť a dokonca aj ľudstvo. Pre nás samých, pre druhých aj pre naše poslanie je dobrá kultivácia seba samého najvyššou prioritou.