Niektoré pochopenia po prečítaní Majstrovho článku „Prebuďte sa“

(Minghui.org) Po prečítaní článku „Prebuďte sa“, ktorý nedávno uverejnil Majster Li, zakladateľ Falun Dafa, som mala v očiach slzy. Na jednej strane som cítila Majstrov obrovský súcit. Na druhej strane, po 25 rokoch odhaľovania prenasledovania nám Majster stále musí dávať takéto podrobné pripomienky. Je to v poriadku? Dúfam, že každý praktizujúci si prečíta a pochopí tento článok a uvedomí si, že je adresovaný každému z nás.

Pracovníci spravodajských médií nesú veľkú spoločenskú zodpovednosť a musia byť na seba prísni. Niektorí praktizujúci Falun Dafa opustili Čínu a presťahovali sa do iných krajín ako utečenci. Keď boli v Číne, vyrastali a boli vzdelávaní v obklopení kultúrou Čínskej komunistickej strany (ČKS). Po presťahovaní do zahraničia sa niektorí nedokázali naučiť miestny jazyk, takže mali k dispozícii len obmedzené a neobjektívne kanály, prostredníctvom ktorých získavali informácie. Hoci teda žijú v západnej spoločnosti, nie sú jej skutočnou súčasťou. Je pre nich veľmi náročné stať sa mediálnymi profesionálmi a dobre sa uplatniť.

Nevenovali pozornosť, ani sa neriadili zmýšľaním: Byť schopný pozerať sa na všetkých s milosrdenstvom a mať ku všetkým v srdci lásku...“ („Prebuďte sa“), ako sa uvádza v článku. Ide však o viac než len toto. Potom, čo sa v Číne začalo prenasledovanie, niektorí praktizujúci opustili Čínu kvôli vlastným okolnostiam a našli v zámorí bezpečné a uvoľnené prostredie. Navyše už mali slobodu otvorene hovoriť prostredníctvom médií, takže ich pripútanosti  rozbujneli. Keď sa vyjadrujú na mediálnych platformách, musia ich počúvať aj významné osobnosti spoločnosti.

Tento naivný spôsob myslenia je smiešny, ale nie celkom. V skutočnosti je to smutná situácia. Ako skupina, ktorá sa riadi Pravdivosťou-Súcitom-Znášanlivosťou, musíme byť prinajmenšom skromní a racionálni namiesto toho, aby sme zachádzali do extrémov. Väčšina obyvateľov Západu má zmysel pre skromnosť a vďačnosť. Ako praktizujúci musíme zhodnotiť, ako sme sa činili. Arogancia nie je prípustná, nehovoriac o bezohľadnom správaní.

Naše mediálne platformy nám v skutočnosti poskytol Dafa a vnímajúce bytosti sem prišli kvôli Dafa. Aj keď to, čo robíme, má nejaký vplyv, je to vďaka sile Dafa, podpore božských bytostí a pomoci od Majstra prostredníctvom jeho obety. Byť vďačný a cítiť šťastie je normálne, ale mať silné ego nie. Ignorancia  a silné ego vedú k chybám. Praktizujúci Falun Dafa vedú médiá, aby zachraňovali ľudí, nie aby ukazovali, akí sú skvelí.

Pokiaľ budeme v tejto ľudskej spoločnosti, budeme občas robiť chyby. Keď ich urobíme, môžeme ich napraviť a zlepšiť sa. Niektorí ľudia robili chyby po celý čas, ale nikdy si to neuvedomili – to môže byť veľký problém. Pre praktizujúcich to môže byť medzera v ich kultivácii.

Keďže praktizujúci čítajú učenia Falun Dafa, môžu ľahko vidieť, keď ich xinxing nezodpovedá štandardom. Aj bežní ľudia vás budú posudzovať na základe svojich noriem. Mediálni pracovníci žijú do určitej miery pod reflektorom. Nepredstavuje to len slávu, ale aj to, že verejnosť neustále sleduje a hodnotí aj tie najmenšie detaily. Byť súčasťou jednej z týchto platforiem je pocta, ktorú vám udeľuje Dafa. Sú to zdroje Dafa, a nie je to preto, že by jednotliví praktizujúci boli výnimoční. Ak niekto považuje účasť v médiách za možnosť kariérneho rastu a zneužíva ju, môže to viesť k mnohým problémom.

Sláva, hmotný záujem a sentimentalita ublížili mnohým ľuďom. Ako praktizujúci, ktorí pracujú na projektoch Dafa, si musíme jasne uvedomiť, čo robíme a prečo.