Študujte dobre Fa a vymaňte sa zo zasahovania, s komentárom Majstra

Stále sú nejakí ľudia, ktorí robia zmätok a rozruch a zasahujú do iných študentov. Bez ohľadu na to, kto ste, jednoducho sa úprimne venujte kultivácii a snažte sa čo najviac objasňovať fakty, a ak to robíte, nechajte svoje činy hovoriť samé za seba. Prečo stále hovoríte o tom, aký ste taký a taký? Môže sa to nazvať kultiváciou? To sa rovná spôsobovaniu zasahovania medzi študentami.

Li Chung-č’

20. februára 2008


(Minghui.org) Asi pred dvoma rokmi webstránka Minghui odhalila činy agentky ČKS, Fan Yanyu, a poskytla jej fotky. Článok na webstránke varoval učeníkov Dafa, aby boli ostražití, prerušili styky s agentami ČKS, nepočúvali ich a ukončili tak toto zasahovanie agentov a pokusy o zavedenie na scestie. Ale už dlhší čas, niektorí praktizujúci, ktorí neštudovali Fa hlboko, nedbajú na toto varovanie. Naopak, otvorene sa zastali Fan. Napríklad, Zhang Yunjie z New Yorku a ďalší praktizujúci ovplyvnení Zhangom povedali: „Nie je to tak. Minghui nemá pravdu, Asociácia Falun Dafa nemá pravdu.“ Vytrhli z kontextu Majstrovu poznámku o „spáse špiónov“ – ktorá bola povedaná v odlišnom, špecifickom kontexte – a použili ju na ospravedlnenie svojho správania. Dokonca povedali znevažujúce veci o webstránke Minghui a vyhlásili: „Pôjdeme podľa nej iba ako to bude špecificky pochádzať od Majstra.“ Vytvorili zmätok medzi praktizujúcimi, ktorí nie sú usilovní v štúdiu Fa.

Keďže je tu táto situácia, špiónka ČKS Fan Yanyu bola nielen prijatá určitými praktizujúcimi, ale dokonca žila s niekoľkými praktizujúcimi po dosť dlhý čas. Toto viedlo ku prívalu aktivít od Fan po celom New Yorku. V jednom bode bolo zopakované na skupinovom štúdiu Fa, ako by sme mali zaobchádzať so špiónmi ČKS a ako riešiť naše kultivačné problémy, avšak potom zopár študentov aj tak nástojilo na ubytovaní Fan. Rovnakí ľudia tiež zanedbávali účasť na aktivitách, ku ktorým by sa učeníci Dafa obdobia nápravy Fa mali pripojiť.

Majster si váži každú jednu bytosť a dáva šance každému životu, ale Dafa má svoju dôstojnosť spolu so súcitom. Pripomeňme teda opäť príslušným študentom, aby utíšili svoju myseľ a študovali dobre Fa, aby si udržali jasnú a racionálnu myseľ, aby nevytvárali obecenstvo pre špiónov a pre tých, ktorí poškodzujú Fa a vyhli sa tak vytvoreniu zbytočných prekážok pre svoju kultiváciu, aby boli zodpovední za svoju vlastnú kultiváciu a životy, využili čas na to, aby boli usilovní a skutočne robili tri veci dobre.

Od učeníka Dafa v New Yorku

Kľúčové slová: