Rozhovor s americkým spisovateľom, ktorý hovorí o “incidente 25. apríla 1999”

20100430-ethan-gutmann
Ethan Gutmann, podnikateľ z USA a autor knihy Strácanie novej Číny

(Minghui.sk) Poznámka vydavateľa: Aby si Minghui pripomenul 11. výročie zhromaždenia 25. apríla, prináša tento článok v rámci série článkov opakovane publikovaných z minulosti. Zhromaždenie 25. apríla nebolo významné len svojou veľkosťou, ale aj tým, že bolo pozoruhodne pokojné a ukáznené. Asi 10.000 praktizujúcich sa v tento deň zhromaždilo v centre Pekingu, aby pokojne demonštrovali za svoje občianske práva. Avšak propagandistická mašinéria Čínskej komunistickej strany (ČKS) vo svojej snahe o rozdrvenie Falun Gongu a na príkaz vtedajšieho predsedu Strany Jiang Zemina prekrútila fakty vo svoj vlastný prospech. Do dnešného dňa propaganda ČKS obviňuje Falun Gong z „obkľúčenia centrálnej vlády na Zhongnanhai“ 25. apríla 1999, falošne tvrdiac, že 10.000 zhromaždených predstavovalo násilnú hrozbu národu a jeho vodcom. Samozrejme, nič nie je ďalej od pravdy, a táto séria článkov to dokumentuje z rôznych uhlov.

25. apríla 1999 viac ako 10.000 praktizujúcich Falun Gongu prišlo do Pekingu, aby pokojne protestovali. O niekoľko mesiacov nato bývalý vodca ČKS, Jiang Zemin, použil túto udalosť ako zámienku na začatie prenasledovania Falun Gongu. Človek sa potom musí spýtať: Ak by sa „zhromaždenie 25. apríla“ nestalo, nezačala by ČKS prenasledovanie Falun Gongu?

„Nie, nazdávam sa, že Čínska komunistická strana by začala s prenasledovaním iným spôsobom“, hovorí pán Ethan Gutmann, americký podnikateľ a autor knihy Strácanie novej Číny. V tom čase bol v Pekingu. Aby sa dozvedel, čo sa vlastne stalo, preskúmal túto udalosť z niekoľkých uhlov.

„Niekto mi povedal, že pôvodne títo ľudia išli na Zhongnanhai (sídlo vlády, palác), aby tam protestovali,“ povedal pán Gutmann. Pretože sa to stalo za totalitného režimu ČKS, protest volal po potlačení. Naproti tomu, v západných demokratických spoločnostiach chránia zákony ľudí, keď protestujú.

Niekoľko dní po zhromaždení 25. apríla pán Gutmann vykonal ďalšie vyšetrovanie. Rozprával sa s viac ako 20 ľuďmi. Dozvedel sa, že praktizujúci Falun Gongu chceli navštíviť Úrad pre listy a petície, aby povedali úradom o svojich obavách. Úrad je v tesnej blízkosti Zhongnanhai, sídla centrálnej vlády. ČKS úplne prekrútila fakty o tom, čo sa naozaj stalo. „Po tomto dni (25. apríli) som sa rozprával s asi 25 ľuďmi a potvrdili mi, že títo ľudia naozaj protestovali.“

Pán Gutmann sa nazdáva, že udalosť 25. apríla bola zápletkou, ktorú pripravila ČKS, aby mohli obviniť Falun Gong, „Raz som sa rozprával so stredne postaveným úradníkom z čínskej vlády, ktorý dobre poznal činy ČKS. Vyhlásil, že rozhodnutie na potlačenie Falun Gongu bolo spravené oveľa skôr ako bol oficiálny deň, keď sa začalo prenasledovanie. Takže z tohto pohľadu je udalosť 25. apríla len zámienkou. Ak by človek mal povedať, že praktizujúci Falun Gongu spravili nejakú chybu, povedal by som, že príliš ľahko vošli do pasce. Myslím, že tí ľudia nevedeli, že to je pasca.“

Pán Gutmann dodáva, že spravil mnoho nezávislých vyšetrovaní a získal mnoho dôveryhodných informácií. Podľa jeho zistení, hoci je len asi 3.000 potvrdených úmrtí praktizujúcich Falun Gongu v dôsledku mučenia, v skutočnosti viac ako 10.000 praktizujúcim odobrali vnútorné orgány.

Pán Leeshai Lemish, kolega pána Gutmanna, prišiel k záveru, že celkový počet úmrtí praktizujúcich Falun Gongu je pravdepodobne cez desaťtisíc, na základe informácií, ktoré zverejnili médiá o Falun Gongu. Vyšetrovanie pána Gutmanna tiež overilo – z iného pohľadu – presnosť správy s názvom „Nezávislé vyšetrovanie tvrdení o odberoch orgánov praktizujúcich Falun Gongu v Číne.“ Autormi správy sú známi kanadskí právnici, David Matas, známy právnik v oblasti ľudských práv, a David Kilgour, bývalý kanadský štátny tajomník pre Áziu a Tichomorie.

Navyše, pán Gutmann sa nazdáva, že prenasledovanie praktizujúcich Falun Gongu v Číne sa zhoršuje. Hovorí: „Je zaujímavé, že výsledky môjho vyšetrovania sa nelíšia od vyšetrovania Matasa a Kilgoura. Ale metodika, ktorú som použil, bola úplne iná od ich. Oni používali relevantné informácie publikované režimom ČKS, pričom ja som použil skutočné správy o týchto prípadoch, ktoré som dostal od praktizujúcich Falun Gongu. Prišli sme ku podobným záverom. Preto sa obávam, že odbery orgánov sú veľmi reálnou vecou. Preto režim ČKS vôbec nechce, aby som robil tieto veci.“

Len preto, že pán Gutmann sa zaujímal o prenasledovanie praktizujúcich Falun Gongu, ČKS mu odmietla vydať víza do Číny. „Nepodarilo sa mi získať víza do Číny. Myslím, že hlavným dôvodom je moja kniha. Je to pravdepodobne preto, že som povedal niektoré veci počas prejavov na aktivitách organizovaných praktizujúcimi Falun Gongu. Ďalším dôvodom je moje vyšetrovanie odberov orgánov. Je to veľmi citlivá a kontroverzná téma. ČKS vôbec nechce, aby som sa tej záležitosti venoval.“

Pozadie: Pán Ethan Gutmann je americký podnikateľ, ktorý v roku 2006 publikoval svoju knihu Strácanie novej Číny. Zobrazil v knihe istého podnikateľa z USA, ktorý aby zarobil peniaze v Číne, zapojil sa do sprenevery a korupcie ČKS, a plnil politické potreby totalitného režimu. V knihe tiež odhalil určité spoločnosti v USA, ktoré aby sa dostali na čínsky trh, poskytli ČKS pokročilé technológie, ktoré vytvárajú silnú podporu pre ČKS, aby mohla ovládať slobodu prejavu a prístup k informáciám.

Anglický článok: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/4/24/116310.html

Čínska verzia: http://minghui.ca/mh/articles/2009/4/17/199149.html

Kľúčové slová: