Historický medzník: Zúčastnil som sa apelu „25. apríla“

(Minghui.org) 19. výročie pokojného apelu 25. apríla je významný dátum pre praktizujúcich Falun Dafa.

Napriek tomu, že prešlo 19 rokov, stále som pohnutý k slzám, keď si spomeniem na ten pamätný deň. Viac ako 10 000 praktizujúcich sa podieľalo na vytvorení histórie.

Bol som jedným z praktizujúcich z našej oblasti, ktorý šiel v ten deň apelovať do Pekingu. Niektorí praktizujúci z našej skupiny neskôr zomreli na následky prenasledovania. Zopár z nich sa prestalo kultivovať kvôli intenzívnemu tlaku a obťažovaniu. Avšak väčšina praktizujúcich z našej skupiny, čo šla v ten deň do Pekingu, pokračuje v pevnej kultivácii a napĺňa svoje prehistorické sľuby spásy ľudí.

23. a 24. apríla 1999 viac ako 300 ozbrojených policajtov z Policajného oddelenia mesta Tianjin zatklo praktizujúcich, ktorí sa stretli na protest proti článku v magazíne. Počas tých dvoch dní boli zatknutí mnohí praktizujúci a mnohí boli zbití a zranení.

Nasledujúci deň, 25. apríla, sa viac ako 10 000 praktizujúcich z Pekingu, Tianjinu a Hebei, ktorí sa snažili upozorniť na túto nespravodlivosť, zišli, aby apelovali za spravodlivosť pred Štátnym úradom pre odvolania pri Centrálnom vládnom úrade Zhongnanhai. Keď som prišiel na ulicu Fuyou (blízko samotnej budovy), policajti sa zoradili v centre ulice tak, že každých 30 metrov stál jeden policajt.

Mnoho ľudí stálo na chodníku na západnej strane ulice. Polícia priviedla našu skupinu praktizujúcich, aby sme sa postavili k tým na západnej časti chodníka. Dlhá červená stena Centrálneho vládneho úradu Zhongnanhai sa týčila za nami. Vytvorili sme priechod, aby sme umožnili chodcom prechádzať okolo.

Potom sa vtedajší premiér Zhu Rongji stretol so zástupcami praktizujúcich, ktorí prišli apelovať a vyzvať vodcov úradu, aby spracovali ich požiadavky, ktoré boli:

1. Prepustiť zatknutých praktizujúcich z Tianjinu.                                                                                     2. Zrušiť nepriateľské prostredie na praktizovanie pre praktizujúcich Falun Dafa.                           3. Dovoliť vydávanie kníh Falun Dafa.

Niektorí ľudia prišli dopoludnia s vytlačeným oznamom, na ktorom stálo, aby sme odišli. Väčšina z nás to nevzala na vedomie a taktiež ani ja. Všetci sme ostali, pokojne a v tichosti protestovať len našou pokojnou prítomnosťou.

Okolo deviatej večer bola radu praktizujúcich ústne odovzdaná správa, že tieto záležitosti boli v zásade vyriešené a aby sme odišli. Všetci 10 000 praktizujúci v tichosti odišli.

Následky

Liu Huimin, poručík zo 65. brigády Pekinského vojenského okresu, sa prišiel pripojiť k nášmu apelu oblečený vo svojej uniforme. Podľa správ Minghui, Liu získal veľa prospechov z praktizovania Falun Dafa a nemohol pochopiť, prečo je takáto dobrá prax prenasledovaná.

Na otvorený a verejný apel k centrálnej vláde sa Liu rozhodol obliecť si svoju novú uniformu. Chcel, aby vláda videla, že Falun Dafa praktizujú ľudia zo všetkých spoločenských vrstiev.

Liu bol však kvôli tomu v októbri 1999 prinútený odísť z armády. Spolu s jeho rodinou boli eskortovaní späť do jeho rodného mesta. Celé roky znášal obťažovanie.

Potom, čo sa Čínska komunistická strana dostala k moci, spustila početné politické kampane, ktoré viedli k smrti miliónov Číňanov. Kvôli tomu, že sa nechceli vzdať svojej duchovnej viery, tisíce praktizujúcich Falun Dafa znášali tlak od spoločnosti, svojich zamestnávateľov a svojich rodín. Otvorene a verejne vykročili napred, aby apelovali k vláde; bol to prejav veľkého súcitu a veľkej znášanlivosti.

Napriek tomu, že niekoľkí starší praktizujúci zažili „kultúrnu revolúciu“ a „masaker na Námestí nebeského pokoja 4. júna“ a dobre chápali zlú povahu ČKS, tiež sa pripojili k pokojnému apelu. Vedome riskovali represie voči sebe od strany.

Doteraz viac ako 300 miliónov Číňanov vystúpilo zo strany a jej pridružených organizácií, jej koniec sa rýchlo približuje.

Po 19 rokoch je ťažké udržovať prenasledovanie. Mnohí vysokopostavení činitelia zodpovední za uskutočňovanie prenasledovania, ako Zhou Yongkang, Bo Xilai, Li Dongsheng, Zhou Benshun, a Zhang Yue, boli uväznení. Onedlho budú aj Jiang Zemin, Luo Gan a Zeng Qinghong postavení pred súd.

„25. apríl“ je veľkým historickým momentom v dejinách ľudstva. Pravdivosť – Súcit – Znášanlivosť stoja v ostrom kontraste k deštruktívnej a smrtiacej vláde ČKS. Jeho vplyv zarezonuje po celej Číne a rozšíri sa po celom svete.

Kľúčové slová: