Prelomenie ilúzie chorobovej karmy štúdiom Fa a zlepšovaním xinxingu

(Minghui.org) Začala som sa kultivovať v januári 1996 a spočiatku som sa sústredila len na cvičenia a nevenovala som veľkú pozornosť kultivácii. Verila som, že sa kultivujem, pokiaľ som denne robila cvičenia, zúčastňovala sa aktivít na šírenie Fa a navštevovala skupinové štúdium Fa, ale skutočne som sa nezlepšovala v xinxingu, ani som sa nezbavovala rôznych pripútaností.

Keď 20. júla 1999 začala Čínska komunistická strana (ČKS) prenasledovať Falun Dafa, myslela som si, že sa kultivujem, pokiaľ sa zúčastňujem na snahách o objasňovanie pravdy, študujem Fa, robím cvičenia a neodkláňam sa od Fa.

Svoj xinxing som však nekultivovala úprimne a cítila som, že som v tomto smere neurobila veľký pokrok. Preto som na svojej kultivačnej ceste často narážala na prekážky. Napriek tomu, že som čelila rôznym ťažkostiam, moje odhodlanie nasledovať Majstra nikdy nezakolísalo. Majster videl moje neochvejné odhodlanie kultivovať sa a vždy na mňa dohliadal.

Majster mi pomohol vyriešiť prenasledovanie

Jedného dňa, keď som sama na ulici objasňovala pravdu, hovorila som asi 30 ročnému mladému mužovi o dôležitosti vystúpenia z ČKS. Neveril mi a chcel ma nahlásiť na polícii. V mojej reakcii som k nemu nebola súcitná a moje slová boli ostré. Zablokoval mi bicykel a začal volať políciu. Upokojila som sa a pokojne som povedala: „Nedovoláš sa.“ V duchu som poprosila Majstra, aby mi pomohol.

Vedela som, že myšlienky toho človeka môžu byť manipulované zlom, čo môže viesť k vážnym následkom, a že pomôcť môže len Majster. Pokúsil sa zavolať druhýkrát a zamrmlal: „Prečo neprichádzajú?“ Ani po polhodine sa nikto neukázal. Pozrela som sa dovnútra, našla som svoju pripútanosť a povedala som mu: „Je mi to ľúto, nemala som hovoriť tak ostro.“

Len čo som dopovedala, okamžite zareagoval: „Môžeš ísť.“ Pustil môj bicykel a odišiel. Keď som sa nad touto situáciou zamyslela, uvidela som svoj problém. Keď som počula, ako znevažuje Dafa a Majstra, cítila som sa bojovne a vynadala som mu. Dotklo sa to jeho démonickej stránky a podnietilo ho to k páchaniu zločinov proti učeníčke Dafa. Majster videl moju nezlomnú vieru a pomohol mi vyriešiť túto situáciu.

Odstránenie ilúzie chorobovej karmy

Keď som mala 20 rokov, trpela som ťažkým zápalom prsníkov. Bolo to také vážne, že som musela podstúpiť operáciu a mala som osem rezov. Mala som pocit, že život je horší ako smrť. Kvôli svojmu zlému zdravotnému stavu som začala kultivovať Dafa. Pri štúdiu Fa som sa dozvedela, že Falun Dafa je skutočná kultivácia, zameraná na záchranu ľudí, a nie je určená len na liečenie a udržiavanie kondície.

Počas viac ako 20 rokov svojej kultivácie som verila, že nemám žiadnu chorobu. Niekedy, keď som sa necítila dobre, vedela som, že je to odstraňovanie karmy. V posledných rokoch som počula, že niektoré praktizujúce, ktoré trpeli zápalom prsníka, zomreli na rakovinu prsníka. Tiež som počula, že keď niekto mal zápal prsníka, bude náchylnejší na rakovinu prsníka. Pomyslela som si: Ja som mala zápal prsníkov, keď som mala 20 rokov, teraz mám 70 a stále som v poriadku.

Táto nespravodlivá myšlienka, ktorá nie je v súlade s Fa, spôsobila súženie. Oba prsníky ma začali svrbieť, opúchať a bolieť. Moja situácia sa zhoršila, keď som mala sťažnosti a nenávisť  počas konfliktov s inými praktizujúcimi v tom čase. Až vtedy som si uvedomila, že si musím zlepšiť svoj xinxing, a že to bola rozhodujúca skúška, ktorá mala preveriť, či skutočne verím Majstrovi a Fa.

Majster povedal:

Vaša duchovná cesta bola dobre usporiadaná a vaše telo nemá dovolené mať chorobu. Skutočne, nemá dovolené mať chorobu. Je to preto, že teraz vás žiadna choroba nemá dovolené napadnúť. Každý patogén by bol zabitý pozitívnou energiou, ktorú máte. Ale ľudia vytvárajú karmu a tá karma sa prejaví vo vašom tele spôsobom, ktorý pripomína chorobu.“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku 2019“, Vyučovanie Fa na konferenciách – XV. časť)

Pevne som verila Majstrovmu učeniu a nepripúšťala som si, že som chorá. Vedela som, že vírusy budú zabité pozitívnou energiou, ktorú kultivujeme. Zároveň som odstránila nespravodlivé myšlienky, ktoré priťahovali ilúziu choroby, keďže zlí démoni by ju využili na skúšanie učeníkov Dafa. Snažila som sa ich úplne negovať a odstrániť. Našla som v sebe aj silný pocit sebavedomia, čo bola pripútanosť k „sebe“. Keď som sa tejto pripútanosti dotkla a mala byť odstránená, cítila som nenávisť a pozerala som sa von, sústreďujúc sa na zlé postoje iných praktizujúcich a ich nedostatok súcitu, namiesto toho, aby som sa pevne prispôsobila požiadavkám Dafa. To bol tiež jeden z dôvodov, ktorý zlo využilo na to, aby ma prenasledovalo.

Napravila som sa dlhším štúdiom Fa a asi za mesiac som sa raz naučila naspamäť Hong Yin VI. Uvedomila som si, že som mnohokrát riešila problémy pomocou ľudských predstáv, čo vytváralo veľké prekážky na mojej kultivačnej ceste. Majster v Hong Yin VI mnohokrát spomenul škodlivosť moderných predstáv pre kultivujúcich. Teraz viem, že moderné predstavy boli skutočným dôvodom, prečo som sa nedokázala od základu zmeniť. Majster mi pomohol odstrániť mnohé negatívne látky v iných dimenziách a moja myseľ sa stala oveľa jasnejšou.

Prejavy chorobovej karmy v mojom tele sa niekedy stali ťažšími a bolestivejšími, keď ma zraňovali slová iných praktizujúcich, ktoré podnecovali moje ľudské predstavy. V týchto chvíľach som sa stávala ostražitou a pozerala som sa dovnútra, pričom som často nachádzala hlbšie, menej nápadné pripútanosti.

Po dlhodobom štúdiu Fa som sa mnohých pripútaností zbavila, neustále som používala Fa na nápravu a očistenie sa a vysielala som spravodlivé myšlienky, aby som odstránila všetky nespravodlivé faktory v sebe. Po viac ako dvoch mesiacoch som si jedného dňa zrazu všimla, že prejavy chorobovej karmy v mojich prsiach zmizli a bolesť bola preč. Keď sa môj xinxing zlepšil, prejavy chorobovej karmy nemohli v mojom tele zostať už ani sekundu. Dúfam, že ostatní praktizujúci sa z mojej lekcie poučia a nebudú proces zlepšovania xinxingu predlžovať, a naplnia očakávania nášho Majstra.

Zbavenie sa pripútanosti k osobnému prospechu

Počas mojej viac ako 20-ročnej kultivácie som verila, že som sa zbavila pripútanosti k osobnému zisku. Bola som ochotná obetovať čokoľvek na záchranu vnímajúcich bytostí a bolo mi jedno, koľko toho dám svojim deťom. Znamenalo to však, že som sa úplne zbavila pripútanosti k osobnému zisku? Kultivácia je mimoriadne vážna a nemali by sme si zachovať ani najmenšiu pripútanosť. Pokiaľ nejaké pretrvávajúce pripútanosti existujú, Majster využije rôzne príležitosti, aby ich odhalil a prinútil nás zlepšiť sa. Záleží len na nás, ako budeme riešiť problémy, keď sa s nimi stretneme.

Mám dve mladšie sestry. Vzhľadom na pokročilý vek našich rodičov, ich platy a úspory spravovala moja najmladšia sestra. Zdravotné výdavky našich rodičov sa dali plne uhradiť a boli relatívne dobre situovaní. Keď v roku 2010 zomrela naša mama, vedela som, že naši rodičia mali našetrených najmenej 150 000 yuanov (pretože keď sme si my tri kupovali domy, každá z nás si od rodičov požičala 50 000 yuanov a neskôr ich vrátila). Keď v roku 2020 zomrel náš otec, moja najmladšia sestra nezverejnila presnú sumu majetku našich rodičov, ktorý spravovala. Cítila som sa kvôli tomu nahnevane a niekoľkokrát som sa chcela spýtať, prečo nezverejnila majetok našich rodičov. Keď som sa však o tejto záležitosti porozprávala s inými praktizujúcimi, poradili mi, aby som sa nehádala s bežnými ľuďmi a navrhli mi, aby som sa upokojila, študovala Fa, pozrela sa dovnútra, vysielala spravodlivé myšlienky a odstránila sebectvo.

Zdalo sa, že som pochopila, že by som sa nemala zaoberať záležitosťami osobného zisku s bežnými ľuďmi. Tento základný problém však nebol úplne odstránený. Vždy, keď sa vyskytlo vhodné prostredie, znovu sa vynoril. Keď sa tak stalo, odstránila som ho neustálym štúdiom Fa a napravovaním sa. Nakoniec som konečne pochopila, že keby moja mladšia sestra konala tak, ako som si želala a spravodlivo a rozumne rozdelila majetok našich rodičov, moja hlboko ukrytá závisť, chamtivosť a sebectvo by neboli odhalené a odstránené. V skutočnosti mi pomáhala zbaviť sa mojich pripútaností. Skutočne som jej bola z hĺbky srdca vďačná, rovnako ako Majstrovi a praktizujúcim za ich zdieľanie, ktoré mi pomohlo zbaviť sa tvrdohlavej pripútanosti k osobnému zisku za tri roky.

Po preštudovaní Majstrových nedávnych článkov „Držte sa ďalej od nebezpečenstva“ a „Kultivácia v Dafa je vážna“ som bola šokovaná. Kultivácia je skutočne vážna a nie je tu priestor na poľavenie. Musíme sa skutočne kultivovať a plniť historické poslania, pre ktoré sme podpísali prísahu Majstrovi.