Pozdravy

Pozdravy pre Majstra Li od nových praktizujúcich

Pri príležitosti oslavy čínskeho nového roka opísali noví praktizujúci Falun Dafa svoje skúsenosti z praktizovania, ktoré vo svojich pozdravoch zaslali webstránke Minghui. S hlbokou úprimnosťou ďakujú pánovi Li Chung-čʼ, zakladateľovi Falun Dafa, a želajú mu šťastný čínsky nový rok…
Pozdravy, 03. 02. 2022

Pozdravy k čínskemu novému roku pre Majstra Li z 63 krajín a oblastí

Falun (Koleso Zákona) sa otáča a čas rýchlo beží. Sila nápravy Fa postupuje vpred a prechádza do obdobia, keď Fa napraví ľudský svet. Praktizujúci Falun Dafa z celého sveta ako aj ďalší ľudia, ktorým táto prax pomohla, sú svedkami sily, súcitu a posvätnosti Dafa. Nový rok v Číne sa…
Pozdravy, 03. 02. 2022