Starobylý čínsky odev: Krása, zdravie a harmónia

(Minghui.org) Na obrázkoch Číňanov z dynastií v minulosti nosili ženy zdobené oblečenie, ktoré ich od hlavy po päty pokrývalo vrstvami a doplnkami. V ich oblečení však bolo niečo viac než len krása. Tradičný čínsky odev – pre obe pohlavia – plnil mnoho funkcií, od prejavu úcty až po posilňovanie zdravia.

Nižšie uvádzame niekoľko príkladov.

2021 9 2 i083523 02
Starobylé čínske odevy

Pokrývky hlavy (Futou) a kvetinové spony do vlasov

Pokrývky hlavy v starobylej Číne sa nazývali futou. Zvyk nosenia pokrývky hlavy začal v dynastii Han a počas obdobia Severného Zhou (557 – 581) dostal prezývku futou. V dynastii Sui (581 – 618) sa pokrývky hlavy stali módnymi a rozšírenými. V tom čase už ľudia zo všetkých spoločenských vrstiev, bez ohľadu na pohlavie, radi nosili nejaký druh pokrývky hlavy a považovali ju za nevyhnutnú súčasť svojho každodenného oblečenia.

Obyčaj futou v starobylej Číne sa zakladal na teórii piatich elementov, teórii jinu a jangu spolu s harmóniou sancai – ktorá sa vzťahuje na vzájomné pôsobenie medzi nebom, zemou a ľudstvom.

Nebesia a zem v priebehu dňa a noci prejavujú charakter jinu a jangu, ktorý sa tiež cyklicky strieda počas štyroch ročných období. Ľudské telá sa podobne skladajú z piatich jinových orgánov a šiestich jangových orgánov a prejavujú zmeny cez 12 pravidelných meridiánov a osem mimoriadnych meridiánov, ktoré zabezpečujú obeh čchi, krvi a energie.

Starobylí Číňania verili, že nebesia sú okrúhle a zem je štvorcová a že ľudia boli stvorení s guľatou hlavou a štvorcovými nohami v súlade so zákonmi prírody. Človek by mal žiť plnohodnotný život, ktorý sa riadi nebeskými zákonmi a zároveň by mal byť spravodlivý a čestný vo svojich vzťahoch s ostatnými.

Okrem toho by mal byť život človeka vyvážený podľa princípu jinu a jangu, ako aj zmien štyroch ročných období. To znamená, že človek by sa mal vyhnúť úzkosti, oddávaniu sa žiadostivosti a nadmerným výbuchom emócií. Ľudia by sa mali dobre starať o svoje zdravie a pestovať si svoju cnosť.

Kvetinové spony do vlasov boli taktiež bežné a symbolizovali požehnanie, slávnostnosť  a vďačnosť. Ľudia ich nosili pri výnimočných príležitostiach, akými boli ceremónie a rituály uctievania nebies a zeme. K ďalším príležitostiam patrili slávnosti, hostiny na kráľovskom dvore, udeľovanie cisárskych vyznamenaní, slávnostné udeľovanie titulov, slávnostné hostiny pre úspešných účastníkov na cisárskych skúškach, svadobné hostiny atď.

Podľa Song Shi (Histórie Song), „Futou a kvetinové spony do vlasov boli známe ako pokrývky hlavy. Nosili sa na oslavách oživenia krajiny, pri rituáloch na predmestiach a pri návrate cisára do paláca. Boli vhodné pre príležitosti na vyjadrenie vďaky panovníkovi.“

Mnohí učenci a úradníci v dynastii Tang mali radi kvetinové spony do vlasov a táto tradícia pokračovala ďalej v dynastii Song. Existuje známy príbeh s názvom „Kvetinové spony štyroch ministrov“ o tom, ako Han Qi, Wang Gui, Wang Anshi a Chen Shengzhi mali raz na hlave rovnaký štýl spony v rovnakom čase a na rovnakom mieste. Všetci štyria sa neskôr počas dynastie Song stali ministrami.

Svadobčania v dynastii Song tiež radi nosievali kvetinové spony do vlasov. Sima Guang, známy historik a vysokopostavený úradník v tom čase, komentoval túto tradíciu vo svojej knihe Shu Yi –Svadobné obrady: „Svetský zvyk, že ženích má vo vlasoch kvetinové spony, znižuje jeho mužské správanie. No ak ich niekto má mať, stačia dve.“

Tretím druhom tradičnej pokrývky hlavy je mo’e, látka, ktorá sa obtáča okolo čela. Zvyčajne bol ozdobený šperkami a inými drahými kovmi a kameňmi. Futou, kvetinové spony do vlasov a mo’e spolu slúžili aj na zdravotné účely: chránili akupunktúrny bod Baihui pred vetrom a chladom.

Tradičná čínska medicína verí, že „hlava je miesto, kde sa stretajú všetky jangové meridiány“. Akupunktúrny bod Baihui je presne miestom, kde sa všetky tieto meridiány pretínajú.

Ak je tento bod zranený, čínska medicína verí, že človek bude trpieť závratmi, hučaním v ušiach, bolesťou krku, rozmazaným videním a spomalenosťou. V jednom prípade v čínskej histórii korunný princ Guo upadol do hlbokej kómy kvôli problému bodu Baihui. K životu ho priviedol Bian Que, legendárny čínsky lekár. Bian musel použiť akupunktúrnu ihlu, aby stimuloval princov akupunktúrny bod Baihui, čím ho oživil.

Bedrové opasky

Na obrázku vyššie vidieť, že všetci nosili opasok okolo pása, kadiaľ obieha meridián Dai.

V klasickej literatúre sa hovorí: „Meridián Dai sa začína v akupunktúrnom bode Ji Xie. Obieha okolo pása a vpredu klesá ako opasok. Podporuje všetky pozdĺžne meridiány a udržuje ich v pravidelnej rovnováhe, rovnako ako keď človek nosí opasok, ktorý zlaďuje jeho oblečenie.“

Podľa Nan Jing, klasického diela o 81 zdravotných problémoch, ak meridián Dai nie je v poriadku, človek sa v oblasti brucha cíti nafúknutý, akoby sedel vo vode.

V tomto klasickom diele sa spomína, že meridián Dai je priesečníkom troch samostatných meridiánov Ren, Chong a Du. Všetky tieto tri meridiány zohrávajú dôležitú úlohu v čínskej medicíne. Ren je zodpovedný za výživu plodu u ženy, meridián Chong je ako „more všetkých jangových meridiánov“ a meridián Du je hlavným jangovým meridiánom v ženskom tele, ktorý privádza všetky jej ďalšie jangové meridiány do obehu. Meridiány Chong, Ren a Du vychádzajú z toho istého bodu, no idú rôznymi cestami a všetky prechádzajú cez meridián Dai.

Meridián Dai môže byť tiež ovplyvnený pohlavným stykom. Konkrétne, čínska medicína verila, že ak sa človek nedokáže zdržať rôznych emócií a oddáva sa zmyselným potešeniam, jeho meridián Dai zoslabne. To zasa bude škodiť obličkám, bude vyčerpávať kostnú dreň a spôsobí stuhnutosť chrbta a pocit ťažoby v nohách.

Bian Que – Xin Shu uvádza súvislosť medzi nadmerným pohlavným stykom a obličkami prostredníctvom meridiánu Dai. Taktiež uvádza ďalšie symptómy slabého meridiánu Dai, ako mŕtvica, kvapavka, výtok z penisu alebo vagíny, preťaženie obličiek, studené končatiny, bolesti brucha, krv v stolici, atrofia kostí, bolesti chrbta a celková slabosť. Okrem toho,  vo Fuke Yuchi (vysoko cenená klasika gynekológie od Shen Jin’ao, lekára v dynastii Qing) sa ďalej píše o dôsledkoch pre ženy, ktoré majú nadmerný pohlavný styk. Farba ich vaginálneho výtoku by signalizovala problémy konkrétnych orgánov: zelená pre pečeň, červená pre srdce, žltá pre slezinu, biela pre pľúca a čierna pre obličky.

Keďže meridián Dai je kľúčom k udržaniu si zdravia v mnohých rôznych častiach tela, nosili sa opasky v miestach, kadiaľ vedie, aby ho chránili.

Dlhé rúcha a dlhé šaty

Muži na vyššie uvedenom obrázku majú oblečené dlhé rúcha a čižmy a pôsobia cnostne a dôstojne. Dámy sú oblečené v dlhých, elegantných a pôvabných šatách. Prečo starodávni ľudia nosili takéto dlhé rúcha a šaty?

Ako už bolo spomenuté vyššie, ľudské telo má 12 pravidelných meridiánov a osem extra meridiánov – sú to meridiány Ren, Du, Dai, Chong, Yinwei, Yangwei, Yinqiao a Yangqiao. Tieto extra meridiány pomáhajú telu doplniť to, čoho je nedostatok a uchovať to, čoho je nadbytok.

Podľa Nan Jing – 28. zdravotný problém, meridiány Yangwei a Yinwei pomáhajú regulovať obeh všetkých meridiánov v tele a uchovávať to, čoho je nadbytok. Meridián Yangwei sa začína v akupunktúrnom bode Baihui na temene hlavy a meridián Yinwei sa začína v akupunktúrnom bode Huiyin.

Starodávni ľudia prirovnávali osem extra meridiánov ku kanálom a jazerám. Keď sú čchi a krv v tele v hojnosti, sú uložené do týchto ôsmich extra meridiánov. Keď sú čchi a krv v tele slabé a nedostatočné, telo bude potrebovať čchi a krv uložené v extra meridiánoch, aby nahradilo to, čo mu chýba. Meridiány Yinwei a Yangwei zohrávajú takúto regulačnú úlohu, aby zaistili rovnováhu čchi a krvi v ľudskom tele.

Meridiány Yangwei, Yinwei, Yangqiao a Yinqiao vychádzajú z členkového kĺbu. Preto sa hovorilo, že dlhé rúcha a šaty, ktoré nosili starodávni ľudia, slúžili ako riečne brehy, ktoré zabezpečovali, aby čchi a krv mohli účinne prúdiť správnymi smermi.

Degenerované oblečenie je zdraviu škodlivé

Videli sme, že zdravie bolo veľkou prioritou pre starobylých Číňanov v každom aspekte ich každodenných životov, vrátane spôsobu, ako sa obliekali. Lenže táto situácia sa dramaticky zmenila.

Keď v súčasnej dobe ideme von na nákup alebo sa ideme prejsť po ulici, uvidíme mužov a ženy s oblečením, na ktorom majú zámerne urobené diery. V lete nosia niektorí ľudia oblečenie, ktoré odhaľuje ramená, pupok a stehná. Niektorí nosia bedrové nohavice, priliehavé nohavice s pásom nižšie ako je prirodzený pás. V zime niektorí ľudia nenosia ponožky a niektorí si nechávajú neupravené vlasy.

Starodávni ľudia by považovali takéto obliekanie za nevhodné, pretože by priťahovalo zlých duchov a škodilo by zdraviu. Je to preto, že na hlave, krku, ramenách, kolenných kĺboch, členkoch atď. sú umiestnené mnohé dôležité akupunktúrne body. Ak sú tieto časti tela neustále odhalené, spôsobilo by to únik jangovej energie z tela a zlým látkam by to umožnilo preniknúť do tela. Tieto zlé substancie by zablokovali akupunktúrne body a poškodili by vnútorné orgány.

Starobylí ľudia sa obliekali so zámerom chrániť sa pred šiestimi nepriaznivými živlami – vetrom, chladom, horúčavou, vlhkosťou, suchosťou a ohňom. Ich odevy neboli len vizuálne elegantné, ale vyvolávali tiež pocit čistoty a úcty.

V dnešnom oblečení sú však najzraniteľnejšie časti ľudského tela veľmi často obnažené. Starodávni ľudia hovorili o bolesti ramien po 50tke, zatiaľ čo súčasní ľudia sa sťažujú na bolesť ramien už po 20tke. Okrem toho odhaľujúce oblečenie podnecuje aj nezdravé myšlienky u ľudí v okolí. Oblečenie alebo doplnky s obrázkami kostier alebo diablov sa tiež považovali za ciele pre negatívnu energiu.

V dnešnej dobe, keď komplikovaná spoločnosť spôsobuje ľuďom veľa stresu, sa možno môžeme inšpirovať tým, ako žili starodávni ľudia. Možno to prospeje nielen nám, ale taktiež to zlepší našu spoločnosť ako celok.

Referencie:

A-B Klasické dielo o akupunktúre a moxovaní

Huangdi Neijing – Lingshu

Nan JingFu Qingzhu – Pôrodníctvo a gynekológia

Bian Que – Xin Shu

Dejiny dynastie Song

Rumen Shiqin (starobylá lekárska kniha napísaná v dynastii Jin)