Pozdravy

Pozdravy Majstrovi Li od nových praktizujúcich z Číny

Falun Dafa sa darí v celom svete už viac ako tridsať rokov. S blížiacim sa čínskym novým rokom sú noví praktizujúci z rôznych spoločenských oblastí v Číne vďační svojmu Majstrovi. V tomto chaotickom svete, v kritickom okamihu vesmírnej obnovy, sú poctení svojím vzácnym posvätným…
Pozdravy, 21. 01. 2023

Obyvatelia v Číne želajú Majstrovi Li šťastný čínsky nový rok

Čínsky nový rok sa začne tento rok v nedeľu 22. januára a mnohí obyvatelia v Číne a príbuzní praktizujúcich Falun Dafa sú veľmi vďační tejto praxi. Obzvlášť sa poďakovali pánovi Li Chung-čʼ, zakladateľovi Falun Dafa, za predstavenie princípov Pravdivosti-Súcitu-Znášanlivosti a za to,…
Pozdravy, 21. 01. 2023