Zlepšovanie sa
piatok, 07. október 2022

Zlepšovanie sa

Zbavenie sa „spánkového chrobáka“

6. 10. 22
(Minghui.org) V poslednom čase som mala neustále pocit, že nikdy nemám dosť času na robenie vecí, a tiež som venovala menej času štúdiu Fa a cvičeniam. Musela som navyše prekonávať jednu veľkú prekážku – pocit ospalosti. Stále som sa cítila ospalá a takmer každý deň som...

Niekoľko myšlienok o stave kultivácie väčšiny učeníkov Dafa

30. 9. 22
(Minghui.org) Majster vo svojom nedávnom článku „Prebuďte sa“ povedal, že „Väčšina učeníkov Dafa sa spolu s Majstrom zúčastní nápravy Fa ľudského sveta.“ Keď som si túto vetu prečítal prvýkrát, bol som trochu zmätený, ale keď som sa nad ňou zamyslel trochu hlbšie,...

Ponaučenie zo zabíjania stromov

27. 9. 22
(Minghui.org) Vyrastal som na vidieku a roky som znášal chudobu. Ako tvrdohlavý človek som bol sebecký a často som sa hádal. Tieto moje negatívne postoje mali za následok roky zlého zdravia. Krátko potom, ako som na jar 1998 začal praktizovať Falun Dafa, moje fyzické problémy...

Nepresviedčajte darčekmi ľudí, aby podporovali Falun Dafa

24. 9. 22
(Minghui.org) Na rôznych komunitných podujatiach mimo Číny praktizujúci Falun Dafa často rozdávajú malé lotosové kvety s odkazmi o Dafa, ktoré sú zamýšľané ako malý darček láskavosti a požehnania. Dúfajú, že tieto kvety môžu inšpirovať spravodlivé myšlienky ľudí...

Napriek prenasledovaniu kráčam spravodlivo po svojej kultivačnej ceste

21. 9. 22
(Minghui.org) Falun Dafa (tiež nazývaný Falun Gong) som začala praktizovať v roku 1997. Odkedy Čínska komunistická strana (ČKS) spustila prenasledovanie Falun Gongu v roku 1999, bola som mnohokrát mučená. Vďaka Majstrovej ochrane som však prežila. Keď sa obzriem späť na...

Odporovanie prenasledovaniu: Čím sú spravodlivé myšlienky silnejšie, tým lepší je výsledok

12. 9. 22
(Minghui.org) Prenasledovanie praktizujúcich Falun Gongu Čínskou komunistickou stranou (ČKS) pokračuje, pričom náprava Fa sa blíži ku koncu. Niektorí praktizujúci nevedeli, ako odporovať prenasledovaniu a boli prenasledovaní; iní mali silné spravodlivé myšlienky, objasnili pravdu,...

Mladí praktizujúci, využívajte dobre čas na študovanie Fa a opravdivú kultiváciu

11. 9. 22
(Minghui.org) Počas vypuknutia pandémie COVID-19 na začiatku roka 2020 bolo na mojom pracovisku viac práce ako zvyčajne. Museli sme pracovať dvakrát usilovnejšie, keďže naši nadriadení stanovili vyššie ciele. Aby som splnil požiadavky spoločnosti, neustále som premýšľal o tom,...

Vážiť si Dafa a za všetkých okolností pomáhať Majstrovi zachraňovať ľudí

8. 9. 22
(Minghui.org) Falun Dafa som začala praktizovať v roku 2006. Jedna príbuzná ma raz vzala do skupiny štúdia Fa a odvtedy som tam každý večer chodila študovať jednu lekciu Čuan Faluna a tiež nové jingweny. Keď sme prvýkrát študovali prednášku Majstra Li na konferencii Fa v...

Opustenie kultúry ČKS

7. 9. 22
(Minghui.org) Nedávno som si pri čítaní článku na Minghui o kultúre Čínskej komunistickej strany (ČKS) uvedomil, že aj ja mám v sebe veľa kultúry ČKS. Rozhodol som sa tento problém napraviť. Rádio Minghui má špeciálnu sériu 16 článkov v čínštine, ktoré sa venujú...

Viera v Majstra a vo Fa rozpustila moju myšlienkovú karmu

1. 9. 22
(Minghui.org) Majster Li, zakladateľ Falun Dafa, povedal: „Ale myšlienková karma môže priamo zasahovať myseľ, takže človek môže v duchu nadávať na Učiteľa alebo na Dafa, alebo mať v hlave zlé myšlienky a vulgárne slová.“ (Šiesta lekcia, Čuan Falun) Som plachá a trochu...
Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha